Wanneer wordt een testament geopend?

Het openen van een testament door de notaris gebeurt niet zoals in de films met veel drama en getuigen. In praktijk zijn er veelal twee scenario’s: een kopie van het testament wordt per post aan de belanghebbenden gezonden of belanghebbenden worden voor een afspraak op het notariskantoor uitgenodigd.

In films wordt een testament vaak geopend in bijzijn van alle erfgenamen, waarna veelal een of meerdere aanwezigen in tranen uitbarsten. Het openen van het testament is echter veel formeler. Bij het openen van een testament bekijkt de notaris naar de inhoud van het testament en vooral welke personen of instellingen hij moet mededelen dat zij als erfgenaam zijn benoemd in een testament. De erfgenamen hebben hierbij verschillende mogelijkheden zijn kunnen: de erfenis zuiver aanvaarden, de erfenis beneficiar aanvaarden of de erfenis verwerpen.

Kosten notaris

Iedere notaris is vrij om zijn eigen tarieven te bepalen. Het kan dus verstandig zijn om vooraf een kostenopgave (offerte) op te vragen om achteraf nimmer voor verrassingen te komen staan.

Wanneer wordt een testament geopend?
3.6 19 stem[men]