Berichten

Wanneer wordt een testament geopend?

Het openen van een testament door de notaris gebeurt niet zoals in de films met veel drama en getuigen. In praktijk zijn er veelal twee scenario’s: een kopie van het testament wordt per post aan de belanghebbenden gezonden of Lees meer

Wanneer wordt een testament geopend?
3.6 19 stem[men]

Wanneer wordt een testament bekend gemaakt?

Als iemand komt te overlijden is de familie uiteraard benieuwd naar de verdere gang van zaken in verband met de erfenis. Men wil graag weten of er een testament is, of zij in het testament genoemd worden en wanneer het Lees meer

Wanneer wordt een testament bekend gemaakt?
3.5 31 stem[men]