Wie kan een testament wijzigen?

Vaak rijst bij familieleden de vraag wie een testament kan wijzigen en hoe zij kunnen weten of een testament is gewijzigd. De redenen om een testament te wijzigen kunnen divers zijn, maar meestal ligt de oorsprong in een wijziging in de omstandigheden. 

Wie mag een testament wijzigen

De vraag wie een testament mag en kan wijzigen is makkelijk te beantwoorden. Enkel de erflater zelf kan deze akte wijzigen. Er is echter een uitzondering voor mensen die bijvoorbeeld onder bewind staan. Indien de erflater de akte zelf niet kan wijzigen, dan is de kans groot dat dit enkel mogelijk is met toestemming van de rechter. Een rechter zal altijd beoordelen of het in belang van de erflater is dat het testament wordt gewijzigd.

Hoe weet je of een testament gewijzigd is

Een testament wordt in vertrouwen opgemaakt en niemand anders dan de erflater en de notaris weet wanneer er een testament is aangepast. Zolang een erflater niet is overleden zal de notaris deze informatie niet met derden delen. De enige manier om te weten dat iemand zijn testament heeft aangepast is via deze persoon zelf.

Slechts 1 testament

Er kan altijd maar sprake zijn van 1 geldig testament. Bij het doorvoeren van een wijziging komt de oude akte te vervallen en wordt de gewijzigde akte het enige rechtsgeldige testament. Deze laatste akte zal ook geregistreerd worden bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. De oude registratie bij het CTR komt dan ook te vervallen.

Het wijzigen van een testament hoeft niet verplicht te gebeuren bij de notaris, die het voorgaande exemplaar heeft opgemaakt. De nieuwe notaris zal echter wel een afschrift of kopie willen hebben van eerdere exemplaar. Slechts op deze wijze kan de notaris zorgen voor de inhoud van de akte die overeen komt met de laatste wil van de erflater.

Wie kan een testament wijzigen?
4 4 stem[men]