Stiefkind in testament?

Volgens het versterfrecht erft een een stiefkind niet zoals een eigen kind dit wel doet. Om een stiefkind te laten erven dient u het stiefkind op te nemen in een testament. Een stiefkind krijgt dan dezelfde rechten als een eigen kind van een erflater. Een testament kunt u laten opmaken bij een notaris. In een testament kunt u niet alleen regelen dat stiefkinderen gelijk worden gesteld aan eigen kinderen, maar u kunt een groot aantal verschillende clausules opnemen om uw laatste wil te specificeren.

Hoe gaat het opnemen van een stiefkind in het testament in zijn werk?

Het opmaken van een geldig testament begint eigenlijk altijd met een bespreking met de notaris. In het eerste gesprek wordt ingegaan op het specifieke doel van het opstellen van het testament en de verschillende mogelijkheden. De notaris heeft dagelijks ervaring met het opstellen van verschillende clausules in testament en kan u als geen ander adviseren.

Een of twee testamenten?

Vaak worden er twee gelijkluidende testamenten opgemaakt als het gaat om meerdere (stief)ouders. Een testament is persoonsgebonden, dus een echtpaar zal altijd 2 testamenten moeten opmaken. De inhoud van het testament kan op de personalia na geheel gelijk zijn. Dan wordt gesproken van gelijkluidende testamenten. Het is echter ook mogelijk dat de inhoud van de testamenten bewust wel afwijken, echter dan kan niet meer gesproken worden van 2 gelijkluidende testamenten.

Hoe weet je als stiefkind of je ook erfgenaam bent?

Als een stiefouder is komen overlijden dan kan bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag worden opgevraagd of er een testament aanwezig is en welke notaris dit testament bewaart. Om de inhoud van het testament te achterhalen dient een afspraak gemaakt te worden met de notaris. Deze notaris verstrekt de inhoud van de laatste wilsbeschikking van de erflater.

Stiefkind in testament?
4.4 11 stem[men]