Wat regel je in een testament

Een veelgestelde vraag aan een notaris is wat je moet regelen in een testament en of het eindelijk ook noodzakelijk is om een testament op te maken. In dit artikel enkele situaties, waarbij het meer dan verstandig is om een testament op te maken. 

De juiste erfgenamen benoemen

Het Nederlands Erfrecht regelt wie er wettelijk erfgenamen zijn bij het overlijden. Echter er zijn veel situatie waarbij u liever wil dat ook anderen erfgenaam worden. Deze situatie komt voor bij o.a. samenwonende stellen, ongehuwde personen met kinderen of bijvoorbeeld stiefkinderen en samengestelde gezinnen. Bij samenwoners erven de partners niet automatisch van elkaar. Kinderen van uw nieuwe partner worden niet zonder meer uw erfgenamen. Al deze zaken dient u via een testament te regelen.

Schoonzoon of schoondochter uitsluiten bij de erfenis

Door een notariële uitsluitingsclausule in uw testament kunt u er voor zorgen dat al hetgeen u nalaat aan uw kinderen enkel tot het privebezit gaat behoren van uw kinderen. De (toekomstige) partners van uw kinderen profiteren dus niet mee van uw erfenis. Hiermee voorkomt u dat de helft van uw nalatenschap aan uw kinderen bij een scheiding moet worden gedeeld met een schoonzoon of schoondochter.

Besparen op erfbelasting (vroeger successierecht genoemd)

De notaris kan samen constructie in het testament opnemen, die als doel hebben het besparen van erfbelasting bij overlijden. Onder ander door het schenken van vermogen op papier wordt voorkomen dat de kinderen meerdere malen over het te erven vermogen belasting gaan betalen.

Benoemen van een voogd

U heeft uiteraard het beste met uw kinderen voor tijdens uw leven, maar ook tijdens uw leven kunt u zorgen voor uw kinderen na uw overlijden. Door het aanstellen van een voogd voor uw kinderen middels een testament zorgt u er voor dat er geen discussie ontstaat over waar u graag uw minderjarige kinderen zou willen zien opgroeien. Het opnemen van een voogd in een testament betekent niet dat deze persoon of personen verplicht is uw wens op te volgen.

Bewindvoerder aanwijzen voor jonge kinderen

Mochten u en uw eventuele partner komen te overlijden terwijl uw kinderen nog op jonge leeftijd zijn, dan kan het zijn dat uw kinderen nog niet in staat zijn om zelfstandig met dit vermogen om te gaan. U kunt in uw testament regelen dat uw kinderen bijvoorbeeld tot hun 21 jaar worden bijgestaan door een bewindvoerder.

Benoemen van een executeur (executeur testamentair)

In een testament kunt u een executeur benoemen (vroeger aangeduid met de term executeur testamentair). Deze persoon is dan gerechtigd de afwikkeling van het nalatenschap te regelen. Ook hier geldt dat dit voor deze persoon geen verplichting is. Met het benoemen van een executeur probeert u problemen bij de financiële afhandeling en de verdeling van de gehele nalatenschap te voorkomen.

Veilig stellen van erfdelen van kinderen

Bij het overlijden gaat veelal het vermogen naar de langstlevende partner. Ook de erfdelen van kinderen komen op deze wijze bij de langstlevende partner. Er zijn situaties te bedenken waarbij de langstlevende partner verplicht op dit vermogen in te teren voordat hij of zij een uitkering of andere voorziening kan krijgen. O.a. de ABWZ die in 2013 werd aangepast is een van deze voorzieningen, die een gevaar zijn voor de erfdelen van kinderen. Door het opnemen van de juiste artikelen en formuleringen wordt dit gevaar vermeden of verminderd.

Hertrouwen en het beschermen van het vermogen van/voor kinderen

Bij het overlijden gaat het vermogen inclusief de erfdelen van de kinderen naar de langstlevende partner. Het kan echter voorkomen dat de langstlevende partner nogmaals het huwelijksgeluk vindt en dat het vermogen van de eerste kinderen beschermd dient te worden.

Legaat nalaten

Het is mogelijk om ook personen of instellingen geld na te laten zonder dat ze wettelijk erfgenaam zijn. Deze schenkingen na uw overlijden worden legaten genoemd. Door het openamne van een legaat kunt u zelf de bestemming aangeven voor een bepaald bedrag.

Bedrijfsopvolging regelen

Zeker bij familiebedrijven en kleine ondernemers is het soms voor het bedrijf zelf van levensbelang dat de bedrijfsopvolging goed wordt vastgelegd. Ook duidelijk afspraken hoe erfdelen betaalt dienen te worden indien de uitkering van deze bedragen het voorbestaan van de onderneming bedreigen vallen hieronder.

De tarieven die een notaris hiervoor in rekening mag brengen zijn vrij en het is verstandig om van te voren een of meerdere offertes op te vragen. Klik hier voor de kosten van de notaris.

Wat regel je in een testament
4.2 6 stem[men]