Wat is een vruchtgebruiktestament?

Een vruchtgebruiktestament is meestal opgemaakt om een voordeel te behalen op de te betalen erfbelasting. Wat is dan een vruchtgebruikconstructie? Kort gezegd houdt het in dat de kinderen het volledige of overgrote deel van de erfenis in eigendom  krijgen. Echter de langstlevende ouder krijgt een vruchtgebruikrecht van de nalatenschap. De kinderen krijgen het zogenaamde bloot eigendom. Als de langstlevende ouder komt te overlijden, dan gaat krijgen de kinderen de beschikking over het vermogen zonder dat daar erfbelasting over hoeft te worden betaald.

Vruchtgebruiktestament

In een vruchtgebruiktestament wordt een akte opgemaakt waarbij de langstlevende ouder is uitgesloten als erfgenaam. De kinderen krijgen hierbij de volledige (of het overgrote deel) van de erfenis in eigendom. De keuze voor dit type testament is van fiscale aard, omdat men wil voorkomen dat er twee maal successiebelasting betaalt wordt over hetzelfde deel van een erfenis.

Legaat van vruchtgebruik

Alle afspraken inzake het vruchtgebruik worden vastgelegd in een legaat van vruchtgebruik.

Wanneer eindigt het vruchtgebruiktestament?

Op het moment dat ook de langstlevende ouder komt te overlijden komt er een einde aan het vruchtgebruiktestament. Echter het is ook mogelijk om reeds van te voren andere afspraken op te nemen. In praktijk kan dat bijvoorbeeld zijn dat het legaat van vruchtgebruik komt te vervallen als de ouderlijke woning wordt verlaten of bij het aangaan van een nieuwe relatie.

Nadelen vruchtgebruiktestament

Stel dat de langstlevende de woning wil verkopen dan heeft hij medewerking nodig van de kinderen. Het is natuurlijk mogelijk dat de verstandhouding in de jaren is verslechterd. De medewerking van kinderen zal in een slechte verstandhouding dan vaak ook stroef (of erger) verlopen.

Of deze vorm van testament daadwerkelijk u voordeel gaat opleveren is afhankelijk van veel factoren en persoonlijke omstandigheden. De notaris is een fiscaal expert, die in een persoonlijk gesprek uw specifieke situatie het beste kan toelichten.

Wat is een vruchtgebruiktestament?
5 6 stem[men]