vrijstelling erfbelasting echtgenoot 2014

Vrijstelling erfbelasting echtgenoot 2014

In Nederland moet belasting betaald te worden over hetgeen men erft. Echter de wet heeft wel voorzien in vrijstellingen op de erfbelasting. Hoe hoog is in 2014 de vrijstelling erfbelasting echtgenoot? 

De hoogste vrijstelling op de erfbelasting geldt voor de echtgenoot, echtgenote en partner

Voor het jaar 2014 is de vrijstelling op de erfbelasting vast gesteld op € 616.880. Dit houdt dus in dat er erfbelasting betaalt moet worden over het vermogen dat hen is nagelaten minus de vrijstelling.

Voorbeeld vrijstelling erfbelasting echtgenoot

Kinderloos echtpaar waarbij vrouw komt te overlijden met een gezamenlijk vermogen van € 2.000.000,- euro. De helft van het vermogen behoort al toe aan de echtgeno0t, dus zijn vrouw laat hem na € 1.000.000,= euro. Voor 2014 geldt een vrijstelling voor de echtgenoot van € 618.880,= euro. Er zal dus erfbelasting geheven worden over een bedrag van € 1.000.000 – € 616.880 = € 381.120.

Tarief erfbelasting echtgenoot na toepassing verstelling

De tarieven van de erfbelasting zijn gestaffeld op grond van bedragen en op grond van de relatie ten opzichte van de overledene. Voor het voorbeeld hierboven geldt voor 2014 het volgende: over de eerste € 118.254 betaalt de echtgenoot 10% erfbelasting en over het geheel boven € 118.254.

Wie heeft nog meer een vrijstelling erfbelasting in 2014?

Niet alleen de echtgenoot heeft een vrijstelling erfbelasting, maar ook ouders, kinderen, kleinkinderen en overige personen. Echter deze groep van personen heeft een lagere vrijstelling.

Vrijstellingen

 • Echtgenoot, echtgenote, partner : € 616.880
 • Gehandicapt kind : € 58.604
 • Ouder en ouders : € 46.266
 • Kind, kinderen, kleinkind, kleinkinderen : € 19.535
 • Overige personen : € 2.057

Erfbelastingen eerste schijf:  € 0 – € 118.254

 • Partner, kind :  10%
 • Kleinkinden :  18%
 • Anderen : 30%

Erfbelastingen tweede schijf: boven € 118.254

 • Partner, kind :  20%
 • Kleinkinden :  36%
 • Anderen : 40%

Indien u wilt besparen op de erfbelasting, maak dan vroegtijdig een afspraak bij de notaris. De notaris is een fiscaal specialist en kan u als geen ander adviseren.

Vrijstelling erfbelasting echtgenoot 2014
4.6 7 stem[men]