Wanneer verklaring van erfrecht inschrijven kadaster?

Er is nog wel eens wat onduidelijkheid over wanneer je een verklaring van erfrecht gaat inschrijven bij het kadaster. Inschrijven van een verklaring van erfrecht bij het kadaster gebeurt als de erfgenamen graag willen dat het huis op een andere naam komt te staan.

De inschrijving in het kadaster van een verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte, welke ook kan worden ingeschreven bij het kadaster. Het kadaster zorgt hierna dat tenaamstelling van de eigenaar(s) wordt aangepast. Het kadaster neemt hierbij de gegevens over uit de verklaring van erfrecht en vermeldt ook ieders aandeel in het onroerend goed.

Waarom een verklaring van erfrecht inschrijven bij het Kadaster

Onder andere de gemeente maakt gebruik van de tenaamstelling van de eigenaren van onroerend goed op grond van de gegevens in het kadaster. Zo kan het dus voorkomen dat de weduwe elk jaar een brief ontvangt inzake de WOZ op naam van haar overleden partner. Ook de waterschappen nemen de gegevens voor de aanslagen over uit het kadaster en zullen een brief verzenden op naam van de overledene. Natuurlijk is dit elk jaar een zeer pijnlijk moment. Het wijzigen van de tenaamstelling bij het kadaster maakt hier meteen een einde aan.

Kosten van het inschrijven van een verklaring van erfrecht bij het kadaster

Het Kadaster heeft per 1 januari 2014 de kosten voor inschrijving vastgesteld op € 74,- (vanaf 2015 gratis).

De kosten van het inschrijven, noch de kosten van de verklaring van erfrecht zijn aftrekbaar van de belasting. De notaris kan u, als fiscaal specialist, wel goed informeren over hoe u wel kunt besparen de erfbelasting (vroeger successierechten genoemd).

Vanaf 1 januari 2015 zal het inschrijven van een verklaring van erfrecht bij het kadaster gratis zijn (nultarief).

Wanneer verklaring van erfrecht inschrijven kadaster?
4.1 7 stem[men]