Wat kost een testament?

Behalve inhoudelijk vragen over een testament is veelal de laatste vraag: wat kost een testament? Een niet onbelangrijke vraag, maar die vooral afhankelijk is van de wensen en de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. De tarieven van notarissen zijn vrijgesteld aan marktwerking, maar u dient wel appels met peren te vergelijken.

Wat kost een testament veranderen?

De kosten van het wijzigen van een testament zijn afhankelijk van de totale werkzaamheden. Indien duidelijk is om welke wijziging het gaat is de notaris in staat om een juiste offerte uit te brengen.

Wat kost een testament vernietigen

Bij het vernietigen van een testament dient het Centrale Testamentenregister op de hoogte gesteld te worden van het teniet gaan het testament en dient het origineel bij de notaris komen te vervallen. De kosten zijn in deze op te delen in interne en externe kosten. Voor de totale prijs kunt u contact opnemen met de notaris voor het opvragen van een offerte.

Wat kost een testament voor voogdij

De kosten van een testament voor voogdij zijn afhankelijk van het feit of het gaat om het opmaken van een nieuw testament of het wijzigen van een bestaand testament. Bij dit laatste is ook van belang of het gaat om een testament dat wel of niet reeds berust bij deze notaris. Voor het eindbedrag van de kosten kunt u een offerte opvragen bij (uw) notaris.

Wat kost een testament wijzigen?

Wat de klant soms een wijziging noemt, kan de notaris het opmaken van een nieuwe akte noemen. Bij het toevoegen van slechts 1 artikel kunt u uitgaan van een wijziging. Worden echter meerdere artikelen aangepast, toegevoegd of verwijderd en/of wijzigen de erfgenamen, dan is veelal sprake van het opmaken van een nieuw testament. Ook hier voor geldt dat u een offerte kunt opvragen bij (uw) notaris.

 

Wat kost het herroepen van een testament?

Het herroepen van een testament is hetzelfde als het nietig verklaren van een testament, het vernietigen van een testament of bijvoorbeeld het laten vervallen van een testament. Voor de kosten kunt u een offerte aanvragen bij (uw) notaris.

Wat kost het opvragen van een testament?

Bij het opvragen van een testament dient gekeken te worden naar 3 componenten. De legekosten van het Centraal Testamentenregister en de notariskosten. Bij de notariskosten moet gekeken worden of het een testament betreft dat in bewaring ligt bij deze notaris of bij een andere notaris. Dient een notaris het testament op te vragen bij een collega dan kunnen dus tweemaal kosten in rekening gebracht worden. Overleg vooraf met uw notaris en de aanvraag van een offerte kan problemen achteraf voorkomen.

Wat kost een samenlevingscontract en testament?

Een samenlevingscontract regelt geen zaken met betrekking tot de nalatenschap. Een samenlevingscontract met daarom nagenoeg altijd samen opgemaakt met een of meerdere testamenten. Omdat het hier veelal gaat om combinatie afspraken is een aangepast tarief van toepassing. De kosten hiervoor zal uw notaris opnemen in zijn of haar offerte.

Wat kost een testament?
4.6 44 stem[men]