Wanneer wordt een testament bekend gemaakt?

Als iemand komt te overlijden is de familie uiteraard benieuwd naar de verdere gang van zaken in verband met de erfenis. Men wil graag weten of er een testament is, of zij in het testament genoemd worden en wanneer het testament bekend wordt gemaakt.

Centraal Testamentenregister

Om te weten of er een testament is zal er geïnformeerd moeten worden bij het Centraal Testamentenregister (CTR). Dit kan gebeuren door de directe familieleden volgens een schriftelijk aanvraag (klik hier voor de procedure) of door een aanvraag door een notaris.

Opening testament door notaris

Als er een testament bestaat dan zal dit door het CTR bekend gemaakt worden. Zij geven aan wanneer het testament is opgemaakt en welke notaris het origineel bewaard. Om de inhoud van het testament te weten te komen heeft u hulp nodig van een notaris. Dit kan zijn de notaris die het testament heeft opgemaakt en bewaart, maar ook ieder andere notaris die een afschrift van dit testament bij de eerst notaris kan opvragen.

Hoe wordt een testament bekend gemaakt?

De behandelende notaris zal de belanghebbenden op hoogte stellen van de inhoud van het testament. Dit kan door het toesturen van een kopie per post of door een uitnodiging voor een bespreking op kantoor van de notaris.

De tarieven die een notaris hiervoor in rekening mag brengen zijn vrij en het is verstandig om van te voren een of meerdere offertes op te vragen. Klik hier voor de kosten van de notaris.

Wanneer wordt een testament bekend gemaakt?
3.5 31 stem[men]