Vernietigen van een testament, hoe doe je dat?

Het vernietigen van een testament is in notariële termen het herroepen van een testament. Het simpelweg verscheuren van uw kopie van het testament heeft niet het gewenste resultaat. Voor het herroepen van een testament dient u langs de notaris te gaan. Het is niet noodzakelijk om naar dezelfde notaris te gaan als degene, die het testament destijds heeft opgemaakt.

Gevolgen herroepen van een testament

Bij het herroepen van een testament of zoals u wellicht zult zeggen het vernietigen van een testament geeft u te kennen dat eerder gemaakte laatste wilsbeschikkingen niet meer geldig zijn. Het gevolg van het vernietigen van het testament door middel van het herroepen van een testament is dat de wettelijke verdeling weer van toepassing is.

Vernietigen testament door het wijzigen van een testament

Een andere wijze waarop u een testament kunt vernietigen is door het wijzigen van het bestaande testament. Bij de wijziging worden niet simpelweg enkele regels toegevoegd of verwijderd, maar wordt een nieuw testament opgemaakt en komt het oude testament automatisch te vervallen. Er kan altijd maar sprake zijn van 1 testament.

Kosten vernietigen testament

Het vernietigen, herroepen of wijzigen van een testament kan alleen geschieden door het inschakelen van een notaris. Voor deze dienst zult u kosten in rekening gebracht krijgen.

Voor een opgave van de kosten: klik hier.

Vernietigen van een testament, hoe doe je dat?
3.8 17 stem[men]