Testament wijzigen

Voor het wijzigen van het testament heeft u een notaris nodig. Een veelgestelde vraag is of of u bij het testament wijzigen gebruik moet maken van dezelfde notaris. Dit laatste is niet het geval. Wel stelt de “nieuwe” notaris het op prijs om inzage te hebben in het oude testament.

Testament wijzigen na overlijden partner

Het komt geregeld voor dat de langstlevende het testament wil aanpassen nadat zijn/haar partner is overleden. De redenen hiervoor kunnen zeer divers en persoonlijk zijn. De praktijk leert echter dat het van belang is om goed met de notaris te overleggen wat de achtergronden zijn en vooral wat het doel is van de wijziging.

Testament wijzigen ivm ABWZ

Om te voorkomen dat moeten worden ingeteerd op het eigen vermogen of dat de eigen bijdrage voor voorzieningen worden verhoogd wijzigen veel ouderen hun testament. Het doel hierbij is uiteraard om het eigen vermogen zoveel mogelijk intact te houden, omdat vele ouderen liever willen dat het naar de eigen kinderen gaat dan naar de overheid.

Testament wijzigen bij dementie

Een notaris die het verzoek krijgt om een testament te wijzigen dient vast te stellen of er geen sprake is van dementie. Ook dient de notaris toe te zien dat er geen sprake is van misbruik van omstandigheden door familieleden, die vanuit eigen belang de erflater willen beïnvloeden.

Testament wijzigen bij wilsonbekwaamheid

Een testament kan alleen worden gewijzigd indien vast is komen te staan, dat er sprake is van wilsbekwaamheid. Bij wilsonbekwaamheid zal de notaris niet overgaan tot het wijzigen en het registreren van het dan geldende testament.

Testament wijzigen ivm onterving

Om te voorkomen dat een schoonzoon of schoondochter bij scheiding recht heeft op de helft van de erfenis wordt het testament gewijzigd. Hierbij wordt de zogenaamde anti-schoonzoonclausule toegepast. Komt de erflater te overlijden, dan zal de erfenis komen te vallen in het prive vermogen van het eigen kind. Dit laatste is niet afhankelijk van de vorm van huwelijk, zowel bij gemeenschap van goederen als huwelijkse voorwaarden is het artikel van toepassing.

Kosten wijzigen testament

Het wijzigen van een testament kan enkel via een notaris. De tarieven die een notaris hiervoor in rekening mag brengen zijn vrij en het is verstandig om van te voren een of meerdere offertes op te vragen. Klik hier voor de kosten van de notaris.

Testament wijzigen
4.4 11 stem[men]