Wie kan een testament maken?

In principe kan iedereen een testament opmaken. Echter er zijn enkele vereisten opgenomen in de wet. De eerste is een minimale leeftijdgrens en als tweede dien je over je verstandelijke vermogens te beschikken. 

Vanaf welke leeftijd mag je zelf een testament opmaken?

Vanaf het moment dat je 16 jaar oud bent geworden, mag je in Nederland een eigen testament opmaken. Uiteraard dient een testament voor een 16 jarige aan dezelfde voorwaarden voldoen als een volwassene. Een van deze vereisten is dat het testament dient opgesteld te worden door een notaris. Daarna dient het testament ondertekent te worden in bijzijn van de notaris.

Bij de notaris geldt een legitimatieplicht. Aan de hand van dit document kan de notaris ook vaststellen of de minimale leeftijd van zestien jaar reeds is bereikt. Aan het dossier van de notaris zal een kopie van de legitimatie worden toegevoegd.

Hoe weet de notaris of je wel in staat bent een eigen testament op te maken?

Een van de voorwaarden voor het opmaken van een geldig testament is dat de erflater beschikt over zijn verstandelijke vermogens. Het is aan de notaris om deze beoordeling te maken. Het moet voor de notaris duidelijk zijn of iemand een geestelijke beperking heeft of op andere wijze niet in staat is om juiste beslissingen te nemen.

Bij twijfel zal een notaris het testament niet opmaken en laten ondertekenen. Pas zodra vast is komen te staan dat de erflater wettelijk geschikt is om een testament op te maken zal de akte mogen worden ondertekend.

Wie kan een testament maken?
3 1 stem[men]