Artikelen door Han Milder

Testament wijzigen

Voor het wijzigen van het testament heeft u een notaris nodig. Een veelgestelde vraag is of of u bij het testament wijzigen gebruik moet maken van dezelfde notaris. Dit laatste is niet het geval. Wel stelt de “nieuwe” notaris het Testament wijzigen4.4 11 stem[men]

Testament wijzigen

4.4 11 stem[men]

Wie erft wat zonder testament?

Als er door de overledende geen testament is opgemaakt, dan geldt automatisch de wettelijke verdeling. De Nederlandse wet kent 4 groepen. Mocht er een nabestaande of nabestaanden zijn in groep 1, dan wordt deze persoon of personen erfgenaam. Wie erft wat zonder testament?5 3 stem[men]

Wie erft wat zonder testament?

5 3 stem[men]

Wat is aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving?

Het aanvaarden van een erfenis onder het voorrecht van boedelbeschrijving is het zelfde als het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap. De enige reden om een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving te accepteren is om te voorkomen dat u een Wat is aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving?3 3 stem[men]

Wat is aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving?

3 3 stem[men]

Wat is het verschil tussen erfbelasting en successierechten?

In het verleden spraken we over successierechten, maar tegenwoordig is deze term vervangen door de term erfbelasting. Sinds 2010 wordt de term successierechten door de belastingdienst niet meer gehanteerd. Wat is het verschil tussen erfbelasting en successierechten?4.4 5 stem[men]

Wat is het verschil tussen erfbelasting en successierechten?

4.4 5 stem[men]

Kan ik mijn echtgenoot onterven?

Het is mogelijk om uw echtgenoot te onterven. Geregeld krijgt de notaris de vragen: kan ik mijn vrouw onterven of kan ik mijn man onterven. De wet schrijft echter wel voor dat de langstlevende na het overlijden de bevoegdheid heeft de door hem bewoonde woning te te blijven bewonen/gebruiken. Na de periode van 6 maanden komt […]

Kan ik mijn echtgenoot onterven?

2.6 17 stem[men]

Mag ik mijn kind onterven?

U mag u eigen kind onterven, maar u dient wel rekening te houden met het recht op het wettelijke kindsdeel (legitieme portie). De Nederlandse wet schrijft voor dat een kind altijd recht heeft op zijn of haar legitieme portie. Dit is 50% van de waarde in geld van hetgeen hij of zij normaal zou erven. […]

Mag ik mijn kind onterven?

3.6 8 stem[men]

Wat is een testament?

Een testament is een akte welke is opgemaakt door een notaris en waarin staat beschreven wie erfgenamen zijn en hoe de nalatenschap moet worden afgewikkeld. In een testament kan een executeur aangewezen worden, maar ook wie er bijvoorbeeld niet erft. Wat is een testament?3.5 2 stem[men]

Wat is een testament?

3.5 2 stem[men]

Wat is een legaat?

Men spreekt van een legaat als er sprake is van een bepaling in een testament (ook wel testamentaire making genoemd), waarbij een vooraf bepaald goed of een vastgesteld bedrag geld aan iemand of een bepaalde instantie wordt nagelaten. Vanuit vroegere jaren was het heel gewoon om een legaat aan de kerk na te laten. Degene […]

Wat is een legaat?

Wat is een SBBI?

SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling. Om hier voor deze titel in aanmerking te komen moet een SBBI niet alleen het belang van haar leden behartigen, maar ook een maatschappelijke functie hebben. Om aan dit laatste te voldoen zal een Wat is een SBBI?

Wat is een SBBI?

Wat is het verschil tussen een schenking en een gift?

Verschil schenking en gift Het verschil tussen een schenking en een gift is niet eenvoudig uit te leggen. Het komt erop neer dat de term gift ruimer is dan de term schenking. Definitie schenking Een schenking is een overeenkomst, om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van zijn eigen […]

Wat is het verschil tussen een schenking en een gift?

3 52 stem[men]