Wat is een legaat?

Men spreekt van een legaat als er sprake is van een bepaling in een testament (ook wel testamentaire making genoemd), waarbij een vooraf bepaald goed of een vastgesteld bedrag geld aan iemand of een bepaalde instantie wordt nagelaten.

Vanuit vroegere jaren was het heel gewoon om een legaat aan de kerk na te laten. Degene die een legaat nalaat heeft de legator en degene die het legaat ontvangt de legataris.

In tegenstelling tot een codicil kan een legaat alleen geregeld worden via een notarieel testament.

Wat is een legaat?