Wat is een testament?

Een testament is een akte welke is opgemaakt door een notaris en waarin staat beschreven wie erfgenamen zijn en hoe de nalatenschap moet worden afgewikkeld. In een testament kan een executeur aangewezen worden, maar ook wie er bijvoorbeeld niet erft.

Wat is een testament?
3.5 2 stem[men]

Wat is een legaat?

Men spreekt van een legaat als er sprake is van een bepaling in een testament (ook wel testamentaire making genoemd), waarbij een vooraf bepaald goed of een vastgesteld bedrag geld aan iemand of een bepaalde instantie wordt nagelaten.

Vanuit vroegere jaren was het heel gewoon om een legaat aan de kerk na te laten. Degene die een legaat nalaat heeft de legator en degene die het legaat ontvangt de legataris.

In tegenstelling tot een codicil kan een legaat alleen geregeld worden via een notarieel testament.

Wat is een legaat?

Wat is een SBBI?

SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling. Om hier voor deze titel in aanmerking te komen moet een SBBI niet alleen het belang van haar leden behartigen, maar ook een maatschappelijke functie hebben. Om aan dit laatste te voldoen zal een Lees meer

Wat is een SBBI?

Wat is voogdij?

Voogdij kan het beste omschreven worden als het gezag dat door anderen dan de ouders wordt uitgeoefend. Veelal ontstaat deze situatie bij het overlijden van ouders met minderjarige kinderen. De belangrijkste taak van een voogd is toe te zien dan het kind of kinderen op de meest geschikte wijze worden verzorgd en opgevoed.

Wat is voogdij?
5 1 stem[men]

Wat is een voogd?

Een voogd is degene de taken van ouders kan overnemen na het overlijden. Een voogd kan benoemd worden via een testament, maar het is geen verplichting om de benoeming als voogd te aanvaarden.

Wat is een voogd?

Wat kost een testament?

Behalve inhoudelijk vragen over een testament is veelal de laatste vraag: wat kost een testament? Een niet onbelangrijke vraag, maar die vooral afhankelijk is van de wensen en de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. De tarieven van Lees meer

Wat kost een testament?
4.6 44 stem[men]