Kan ik mijn echtgenoot onterven?

Het is mogelijk om uw echtgenoot te onterven. Geregeld krijgt de notaris de vragen: kan ik mijn vrouw onterven of kan ik mijn man onterven. De wet schrijft echter wel voor dat de langstlevende na het overlijden de bevoegdheid heeft de door hem bewoonde woning te te blijven bewonen/gebruiken. Na de periode van 6 maanden komt dit recht te vervallen.

Onterven echtgenoot via testament

Het onterven van een echtgenoot kan enkel geschieden door het opmaken van een notarieel testament. Behoudens het onterven van een echtgenoot is het ook mogelijk om een kind of kinderen te onterven via een testament. Echter kinderen hebben weer andere rechten waar u alsnog rekening mee moet houden.

Kan ik mijn echtgenoot onterven?
2.6 17 stem[men]

Mag ik mijn kind onterven?

U mag u eigen kind onterven, maar u dient wel rekening te houden met het recht op het wettelijke kindsdeel (legitieme portie).

De Nederlandse wet schrijft voor dat een kind altijd recht heeft op zijn of haar legitieme portie. Dit is 50% van de waarde in geld van hetgeen hij of zij normaal zou erven.

Er zijn twee mogelijke scenaria’s als uit het testament blijft dat een kind is onterfd:

  • het kind maakt aanspraak op zijn of haar legitieme portie en heeft daar 5 jaar de tijd voor
  • het kind ziet af van zijn of haar legitieme portie en is automatisch 100% onterfd.

Het onterven van een kind kan in Nederland alleen via een notarieel testament.

Mag ik mijn kind onterven?
3.6 8 stem[men]

Wat kost een testament?

Behalve inhoudelijk vragen over een testament is veelal de laatste vraag: wat kost een testament? Een niet onbelangrijke vraag, maar die vooral afhankelijk is van de wensen en de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. De tarieven van Lees meer

Wat kost een testament?
4.6 44 stem[men]

Kan in mijn echtgenoot en kinderen onterven?

U kunt uw echtgenoot en uw kinderen in een testament onterven. Uw kinderen hebben wel een speciale positie in het erfrecht. Zo hebben zij altijd recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders. Lees meer

Kan in mijn echtgenoot en kinderen onterven?
2.3 11 stem[men]