vrijstelling erfbelasting echtgenoot 2014

Vrijstelling erfbelasting echtgenoot 2014

In Nederland moet belasting betaald te worden over hetgeen men erft. Echter de wet heeft wel voorzien in vrijstellingen op de erfbelasting. Hoe hoog is in 2014 de vrijstelling erfbelasting echtgenoot?  Lees meer

Vrijstelling erfbelasting echtgenoot 2014
4.6 7 stem[men]

Wanneer verklaring van erfrecht inschrijven kadaster?

Er is nog wel eens wat onduidelijkheid over wanneer je een verklaring van erfrecht gaat inschrijven bij het kadaster. Inschrijven van een verklaring van erfrecht bij het kadaster gebeurt als de erfgenamen graag willen dat het huis op een andere naam komt te staan. Lees meer

Wanneer verklaring van erfrecht inschrijven kadaster?
4.1 7 stem[men]

Wanneer is er geen verklaring van erfrecht nodig?

Er zijn enkele situaties waarbij er geen verklaring van erfrecht nodig is. In alle andere situaties zult u wel een verklaring van erfrecht nodig hebben. In het verleden werd de verklaring van erfrecht vooral gevraagd door banken en verzekeringsmaatschappijen. Lees meer

Wanneer is er geen verklaring van erfrecht nodig?
4.8 4 stem[men]

Afwikkeling nalatenschap?

De afwikkeling van de nalatenschap is grotendeels afhankelijk van de vraag of er een testament is opgemaakt en zo ja welke vorm. Er zijn verschillende vormen van testament, elk met hun eigen specifieke afhandeling. In dit artikel Lees meer

Afwikkeling nalatenschap?
4.6 7 stem[men]

Wanneer wordt een testament geopend?

Het openen van een testament door de notaris gebeurt niet zoals in de films met veel drama en getuigen. In praktijk zijn er veelal twee scenario’s: een kopie van het testament wordt per post aan de belanghebbenden gezonden of Lees meer

Wanneer wordt een testament geopend?
3.6 19 stem[men]

Hoe weet je of er een testament is?

Als er een testament aanwezig is dan is dit vastgelegd in het Centraal Testamentenregister (CTR) in Den Haag. Het CTR bewaart zelf geen testamenten, maar legt enkel vast of iemand een testament heeft en welke notaris dit Lees meer

Hoe weet je of er een testament is?
3.3 12 stem[men]

Wanneer wordt een testament bekend gemaakt?

Als iemand komt te overlijden is de familie uiteraard benieuwd naar de verdere gang van zaken in verband met de erfenis. Men wil graag weten of er een testament is, of zij in het testament genoemd worden en wanneer het Lees meer

Wanneer wordt een testament bekend gemaakt?
3.5 31 stem[men]

Wat kost een testament?

Behalve inhoudelijk vragen over een testament is veelal de laatste vraag: wat kost een testament? Een niet onbelangrijke vraag, maar die vooral afhankelijk is van de wensen en de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. De tarieven van Lees meer

Wat kost een testament?
4.6 44 stem[men]