Afwikkeling nalatenschap?

De afwikkeling van de nalatenschap is grotendeels afhankelijk van de vraag of er een testament is opgemaakt en zo ja welke vorm. Er zijn verschillende vormen van testament, elk met hun eigen specifieke afhandeling. In dit artikel wordt kort op de verschillende soorten afhandeling ingegaan.

Afwikkeling testament zonder testament
Bij de afwikkeling van een erfenis zonder testament gaat men uit van de wettelijke verdeling. De erfgenamen dienen te bepalen of zijn de erfenis zuiver willen aanvaarden, beneficiair willen aanvaarden of dat zij de erfenis willen verwerpen.

Afwikkeling met testament
Bij de afwikkeling van een testament met testament kan er afgeweken worden van de wettelijke verdeling door de laatste wens van de erflater op te volgen. Hoe het testament afgehandeld dient te worden is afhankelijk van de inhoud van het testament. Het testament zal opgevraagd moeten worden bij de notaris. Dit kan zijn de notaris die de akte heeft opgemaakt, maar ook een andere notaris. Weet u niet of er een testament is of bij welke notaris het testament wordt bewaard, dan kunt u een aanvraag indienen bij het Centraal Testamentenregister.

Afwikkeling nalatenschap met hulp van de notaris
Het afhandelen van een nalatenschap blijkt in praktijk geen gemakkelijke opgave. Een optie, die door veel mensen wordt gebruikt is het inschakelen van de notaris bij de afwikkeling van de nalatenschap. Dit kan zijn de afwikkeling van de gehele erfenis, maar ook voor een gedeelte van de afwikkeling. Voor het doen van een juiste aangifte voor de aanslag van de erfbelasting blijft een al snel een taak voor een specialist te zijn. Een notaris is een specialist op het gebied van erfrecht en erfbelasting.

Afwikkeling nalatenschap?
4.6 7 stem[men]