Welke soorten testamenten bestaan er?

Welke soorten testamenten zijn er? Op deze pagina vindt u de meest voorkomende soorten testamenten, waaronder het langslevende testament met ouderlijke boedeldeling, het vruchtgebruiktestement, het combinatietestament, het tweetrapstestament en tenslotte het echtscheidingstestament.

Onder het recht dat gold voor 2003 was dit een zeer veel voorkomende soort testament. Echter dit testament wordt onder het geldende erfrecht van 2003 niet meer aangeboden. De testamenten die voor 2003 zijn opgesteld zijn echter volledige rechtsgeldig. Het langslevende testament met ouderlijke boedeldeling was een voorbeeld van een zogenaamd verzorgingstestament.

Vruchtgebruiktestament

In een vruchtgebruiktestament wordt een akte opgemaakt waarbij de langstlevende ouder is uitgesloten als erfgenaam. De kinderen krijgen hierbij de volledige (of het overgrote deel) van de erfenis in eigendom. De keuze voor dit type testament is van fiscale aard, omdat men wil voorkomen dat er twee maal successiebelasting betaalt wordt over hetzelfde deel van een erfenis.

De overgebleven ouder krijgt in plaats van het eigendom wel het vruchtgebruik van de erfenis of een gedeelte hiervan. De ouder heeft dus wel het bezit, maar niet het eigendomsrecht van de nalatenschap. Juridisch wordt dit vastgelegd in een legaat van vruchtgebruik.

Wanneer eindigt een vruchtgebruiktestament? Zodra de langstlevende ouder komt te overlijden eindigt ook het vruchtgebruiktestament. Ook zijn andere mogelijkheden op te nemen in het testament waaronder het eindigen van het vruchtgebruiktestament bij het verlaten van de ouderlijke woning of hertrouwen met een nieuwe partner. Nadat het vruchtgebruiktestament is vervallen komt het bezit van de nalatenschap in handen van de kinderen.

Combinatietestament of combi-testament

Bij een combi testament wordt er een optie opgenomen voor de langstlevende partner om binnen 3 maanden na het overlijden van de partner te kiezen voor de definitieve vorm van verdeling. De langstlevende kan alsnog kiezen voor de wettelijke verdeling, maar ook voor een vruchtgebruiktestament.

Voordelen combinatietestament

 • Tot op het laatste de mogelijkheid om keuzes te maken op grond van het meest actuele belastingstelsel
 • Er kan alsnog geschoven worden met (een deel) van de nalatenschap

Nadelen combinatietestament

 • Voor de kinderen kan het een onzekere periode zijn na overlijden van een van de ouders
 • Beslissingen moeten genomen worden in een periode, die gekenmerkt voor door veel emotie

Tweetrapstestament

In de uitzending van Radar in 2010 werd voor het eerst duidelijk voor veel mensen wat een tweetrapstestament (het trosradartestament) is. Kort gezegd wordt bij een tweetraps-testament er voorgekozen om in eerste instantie de volledige erfenis na te laten bij de langstlevende echtgenoot. Pas na het overlijden van de laatste ouder gaat de erfenis alsnog naar de kinderen.

Voordelen tweetrapstestament

 • besparing op successierechten bij overlijden eerste ouder
 • mogelijkheid om door schenkingen nogmaals te besparen op successierechten
 • voorkomt dat langstlevende ouder veel geld contant moet maken

Nadelen tweetrapstestament

 • kinderen van de erflater worden feitelijk onterfd
 • erfbelasting hoger bij overlijden van langstlevende ouder
 • definitieve karakter van het testament
 • tweetrapstestament is zeer complex

Echtscheidingstestament

Een bijzonder vorm van testament is het echtscheidingstestament. Reden om te kiezen voor een echtscheidingstestament is de wens om te zorgen dat er geen vermogen gaat naar de ex-partner. Zonder een testament kan het voorkomen dat vermogen eerst naar een kind gaat en bij het overlijden van dit kind alsnog naar de ex-partner. In een testament kunt u vooraf reeds deze situatie voorkomen.

Welke soorten testamenten bestaan er?
4.4 8 stem[men]