Waarom een testament maken?

Waarom een testament opmaken? Er zijn veel verschillende motieven om een testament te laten opstellen bij een notaris. Hieronder vindt u een opsomming van veel voorkomende redenen.

Waarom een testament?

  • Voor het regelen van de voogdij van minderjarige kinderen
  • U wilt een of meerdere kinderen onterven
  • Als ondernemer wilt u dat uw zaak niet lijdt onder uw overlijden
  • U wilt zo min mogelijk erfbelasting (vroeger successierechten genoemd) betalen
  • U wilt regels opstellen als de langstlevende partner opnieuw gaat trouwen of samenwonen

Bovenstaande opsomming is niet compleet, doch enkel een summiere samenvattingen van redenen waarom u een testament zou willen opmaken.

Waarom een testament maken?
4.4 8 stem[men]