Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een document waarin de afspraken staan over minderjarige kinderen, welke opgemaakt moet worden bij scheiding of bij ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Het ouderschapsplan in in de wet verplicht gesteld voor gehuwde ouders, geregistreerde ouders en samenwonende ouders met ouderlijk gezag.

Wat is het ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan is een regeling waarin ouders die uit elkaar gaan, afspraken maken over hun minderjarige kinderen. Bij een scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap moeten ouders een ouderschapsplan opstellen.

Een aantal afspraken dienen verplichten in het ouderschapsplan opgenomen te worden

  • hoe de opvoeding en de zorg van de kinderen onderling verdeelt gaat worden
  • hoe de eventuele omgangsregelingen er uit gaat zien
  • de hoogte van de kinderalimentatie

Het ouderschapsplan dient nadat het is opgesteld door beide ouders ondertekend te worden.

Wat is een ouderschapsplan?