Wanneer maak je een testament?

Wanneer is het maken van een testament zinvol? In elke situatie waarbij iemand niet wil dat bij het overlijden het wettelijke erfrecht wordt gevolgd, is het maken van een testament nodig. Een aantal van deze situaties zullen toegelicht worden.

Wanneer is een testament zinvol?

Op verschillende momenten van het leven kan het goed zijn om over de noodzaak van een testament na te denken. De meeste mensen informeren naar een testament bij:

  • trouwen
  • scheiden
  • kinderen krijgen
  • overlijden

Trouwen en testament

Stel iemand is getrouwd en heeft nog geen kinderen. Plots komt een van de partners te overlijden. Op grond van het wettelijke erfrecht erft de overgebleven partners dan alles. En dat is ook veelal wat echtelieden willen. Men wil graag dat de ander goed verzorgd achterblijft. Maar wat als ook de langstlevende komt te overlijden? Dan gaat het gehele vermogen naar zijn of haar erfgenamen. Dit kunnen zijn bijvoorbeeld ouders, broers en zussen.

De ouders van een eerst overleden partner zijn echter geen erfgenaam van de langstlevende partners. En dat blijft in praktijk niet de wens te zijn van het echtpaar. Bijvoorbeeld sieraden, die al jaren in de familie zijn of een bijzonder klok van de overgrootvader. Dit is dan ook waarom ook in een huwelijk vaak gekozen wordt voor een testament. Van te voren leggen de huwelijkse partners vast wat er gebeurt bij het overlijden.

Scheiden en testament

Als partners uit elkaar gaan en bijvoorbeeld kinderen hebben dan zijn er voldoende scenario’s te bedenken waarbij een testament noodzakelijk is. Al is het alleen om te voorkomen dat familiestukken, die zijn overgegaan op kinderen alsnog bij de schoonfamilie terechtkomen, omdat ex partner zijn kinderen overleeft. Tijdens een gesprek bij de notaris wordt veelal door de notaris doorgevraagd wat (ex)-partners wel of niet willen.

Kind en testament

Het krijgen van een kinderen is voor velen het moment wanneer je een testament maakt. Niet alleen in het belang van het kind of kinderen, maar ook zeker ook in belang van de langstlevende partner. Het testament geeft o.a. meer mogelijkheden ten aanzien van bijvoorbeeld fiscale optie, dan de wettelijke verdeling.

Overlijden en testament

Als u zelf erfgenaam bent geworden kan dit overlijden een reden zijn om zelf een testament op te maken. Bijvoorbeeld om familie erfstukken in de familie te houden. Maar ook het overlijden van iemand in uw omgeving kan u doen beseffen dat ook u niet het eeuwige leven zult hebben.

De tarieven die een notaris hiervoor in rekening mag brengen zijn vrij en het is verstandig om van te voren een of meerdere offertes op te vragen. Klik hier voor de kosten van de notaris.

Wanneer maak je een testament?
3.3 8 stem[men]