De erfenis

Een erfenis bestaat uit de nalatenschap met schulden en bezittingen van een overledene. Erfgenamen worden in een emotionele periode geconfronteerd met de vele zakelijke aspecten, die gepaard gaan met het overlijden en de erfenis. Er kan sprake zijn van één erfgenaam bij de erfenis, maar het komt vaker voor dat er meerdere erfgenamen zijn. Bij het afwikkelen van de erfenis spelen de erfgenamen een belangrijke rol, maar ook voor de notaris er een belangrijke rol weggelegd.

Notaris en erfenis

Een notaris kan al betrokken zijn geweest bij het opstellen van een testament, waarin de verdeling van de erfenis wordt vastgelegd. Na het overlijden van een persoon zal de notaris voor een aantal zaken kunnen worden ingeschakeld voor de afwikkeling van de erfenis. Dat geldt zowel voor de erfenis zonder testament als de erfenis met testament.

In bepaalde situaties zal het verplicht zijn om een notaris in te schakelen zoals in het geval er minderjarigen bij de erfenis zijn betrokken of in voorkomende gevallen bij onroerend goed aangelegenheden. De rol van de notaris bij een erfenis zal hier dan ook uitgebreid worden besproken.

Executeur testamentair

De erfgenamen worden belast met het afwikkelen van de erfenis en met het regelen van administratieve zaken omtrent het overlijden. Zo zal eerst de begrafenis of crematie worden geregeld, maar ook zal de nalatenschap verdeeld moeten worden. De erfgenamen hebben de mogelijkheid om al deze zaken zelf onderling te regelen, maar er kan ook sprake zijn van een executeur testamentair.

Aanvaarden of verwerpen

Tot slot komt in dit deel van de website het onderwerp aanvaarden of verwerpen van de erfenis uitgebreid aan bod. Er wordt ingegaan op de mogelijkheden, die erfgenamen hebben met betrekking tot het aanvaarden of verwerpen van de erfenis. In principe heeft namelijk elke erfgenaam de mogelijkheid om de erfenis te weigeren. Er wordt dan ook verder uitleg gegeven over de te ondernemen stappen bij het wel of niet aanvaarden of het wel of niet verwerpen van de erfenis.

De erfenis
3.9 16 stem[men]