Testamenten

Testamenten zijn bedoeld om de laatste wilsbeschikking van een persoon vast te leggen ten aanzien van de na te laten erfenis. Bij het ontbreken van testamenten zal na het overlijden van een persoon het erfrecht bepalen wie de wettelijke erfgenamen zijn en welk deel er geërfd zal worden door deze erfgenamen. Testamenten kunnen worden opgesteld door samenwonenden, die elkaar als erfgenaam willen benoemen, maar ook door alle andere personen, die een leeftijd van zestien jaar hebben bereikt. Minderjarige kinderen beneden de zestien zijn niet gerechtigd om testamenten te laten opstellen.

Testamenten en de notaris

Elk testament moet ten overstaan van een notaris worden opgemaakt en vastgesteld. De testamenten zullen door de notaris worden ingeschreven bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. De notaris geeft bij het opstellen van testamenten adviezen over de mogelijkheden aan de hand van de individuele situatie.

Het is altijd mogelijk om een eenmaal vastgesteld testament dat is ingeschreven bij het Centraal Testamentenregister weer te wijzigen, maar ook wijzigingen in testamenten moeten weer door de notaris worden opgemaakt. Door het verscheuren van een testament gaat de rechtsgeldigheid niet verloren. Elk notariskantoor hanteert overigens weer andere tarieven met betrekking tot het opstellen van testamenten.

Onterven

Testamenten kunnen gebruikt worden om na het overlijden bepaalde personen als erfgenaam aan te wijzen, maar het is ook mogelijk om in het testament personen te onterven. De mogelijkheid van onterven is bijvoorbeeld van toepassing op kinderen, die daarbij hun status als erfgenaam verliezen, maar altijd nog wel recht houden op hun legitieme portie.

In principe is het mogelijk om iedereen in een testament te onterven, maar kunnen bepaalde partijen zoals kinderen nog altijd aanspraak maken op bepaalde wettelijke rechten. Een bijzondere rol is ook weggelegd voor de langstlevende. Er kunnen namelijk testamenten voor langstlevende worden opgesteld. Bij langstlevenden testamenten zal de langstlevende echtgenoot of de langstlevende geregistreerd partner tot erfgenaam benoemd worden.

Advies testamenten

Testamenten kunnen na het overlijden verstrekkende gevolgen hebben. Het is dan ook zeker aan te raden om deskundig advies in te winnen over het opstellen van testamenten en de inhoud ervan. Een notaris kan hierbij uitstekend dienst verlenen. De notaris zal namelijk op basis van de wensen en voorkeuren de mogelijkheden voorleggen en zal daarbij rekening houden met de individuele situatie.

Het testament zal op deze wijze perfect worden afgestemd op de persoonlijke situatie. Voor het opstellen van een testament kan naar eigen voorkeur een notaris worden ingeschakeld en het is mogelijk om bij meerdere notarissen naar de kosten te informeren.

Testamenten
4.7 6 stem[men]