Afhandelen van een erfenis

Het afhandelen van een erfenis kan een complexe aangelegenheid zijn. Of het nu gaat om een kleine nalatenschap of een grote nalatenschap, het beste kunt u het via een vaste procedure afhandelen. Mocht dit de eerste keer zijn dat u een erfenis gaat afhandelen, dan zult u wellicht veel nieuwe termen tegenkomen zoals verklaring van erfrecht, testamentair executeur en successierechten.

Uiteraard begrijpen wij dat het ook een moeilijke periode is waarin deze taak van u verlangd wordt. Om u zo goed mogelijk te ondersteunen hebben wij veel informatie verzameld en gebundeld in brochures, checklisten, procedure overzichten, video’s, antwoorden op veel gestelde vragen. xxx

Afhandelen van een erfenis door de erfgenamen

Het afhandelen van de erfenis is een taak erfgenamen. De eerste vraag, die dus beantwoord moet worden of een testament aanwezig is. In een testament staat vermeld wie de erfgenamen zijn. Bij een nalatenschap zonder testament wijst de wet de erfgenamen aan.

De term afhandelen van een erfenis is gelijk aan het afhandelen van een erfenis. Hier onder staat een kort overzicht van de verschillende taken, die horen bij het afhandelen van een erfenis.

Procedure bij het afhandelen van de erfenis

  • De erfgenamen en het testament
  • De volmacht
  • De verklaring van erfrecht
  • De abonnementen
  • De inboedel
  • De woning
  • De belastingen
  • De rekeningen

Hoe weet u of er een testament is?

Als er een testament is gemaakt dan is deze ingeschreven in het Centraal Testamentenregister in Den Haag geregistreerd (Postbus 19398, 2500 CJ Den Haag). Door een schriftelijke aanvraag te doen kunt u er achter komen of er een testament aanwezig is. Enkel personen de verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de erfenis kunnen deze aanvraag doen. Als bijlage dient een overlijdensakte te worden meegezonden. Het Centraal Testamentenregister geeft aan welke notaris het laatste testament van de erflater heeft opmaakt.

Volmacht

Zeker als er meerdere erfgenamen zijn kan het aan te raden zijn om een volmacht op te maken. De erfgenamen wijzen dan iemand aan dit namens hun mag handelen. Deze persoon handelt dan de erfenis af, dus ook de aangifte van de successierechten. Het is niet verplicht om een van de erfgenamen aan te wijzen. Het mag ook iemand buiten de familie zijn en ook vaak wordt de notaris hiervoor ingeschakeld. Het kan ook zijn dat de overledene via een testament een testamentair executeur heeft aangewezen. Het afhandelen van de erfenis is niet een verplichting voor een testamentair executeur, het is enkel een verzoek.

De verklaring van erfrecht

Zodra iemand overlijdt worden de bankrekeningen bevroren en kan er geen geld meer worden opgenomen. Om toegang te kunnen krijgen tot de bankrekeningen en betalingen te kunnen verrichten heeft u een verklaring van erfrecht nodig. Ook andere instanties als pensioenfondsen en/of verzekeringsmaatschappen kunnen hierom vragen. Er zijn uitzondering bij de afhandeling van de erfenis, waarbij een verklaring niet nodig is. Als er sprake is van nog een langstlevende partner en een situatie waarbij geen testament aanwezig is, dan kan een verklaring eventueel komen te vervallen.

Opzeggen van abonnementen

Bij de afhandeling van de erfenis zult u geruime tijd bezig zijn met het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen. Het nalopen van oude bankafschriften geeft veelal een goed beeld van welke abonnementen nog lopen.

De inboedel

Of het nu gaat om een koopwoning of een huurwoning, bij het afhandelen van een erfenis er veelal altijd sprake van een inboedel. Veel van de inboedel heeft beperkte waarde, maar wellicht wel emotionele waarde. In praktijk maken de erfgenamen veelal een afspraak in de woning zelf om zo de inboedel te verdelen. Op de site vindt u verschillende tips over de verdeling van de materiƫle zaken als onderdeel van de afhandeling van een erfenis.

De woning

Bij een huurwoning dient de huur opgezegd te worden en bij een koopwoning dient een makelaar ingeschakeld te worden om de woning te verkopen.

Financiƫle afhandeling

Een formeel onderdeel bij de afhandeling van de erfenis is de aangifte van de successierechten, het opheffen van de (spaar)bankrekeningen en de afhandeling van de belastingen.

In de verschillende documenten op deze site wordt u ingelicht over de verschillende aspecten bij de afhandeling van een erfenis.

Klik hier om de speciale brochure te openen

Afhandelen van een erfenis
3.2 26 stem[men]