Verklaring erfrecht

Erfgenamen krijgen naast de emotionele belasting, die met het overlijden van een dierbaar persoon gepaard gaat, ook te maken met het regelen van allerlei praktische zaken. Een verklaring erfrecht aanvragen bij de notaris kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om bepaalde zaken na het overlijden te kunnen regelen.

Verklaring erfrecht bij de notaris

De verklaring erfrecht kan aangevraagd worden bij een notaris naar keuze. De verklaring erfrecht wordt opgesteld door de notaris, nadat deze gecontroleerd heeft wie de overledene is en nadat bekend is of er wel of geen testament is opgemaakt door de overledene. Is er wel een testament, dan zal deze eerst inhoudelijk door de notaris worden beoordeeld. De notaris kan bij het Centraal Testamentenregister navragen of er wel of geen testament is en ook kan het bevolkingsregister geraadpleegd worden om inzicht te krijgen in de familieleden, die als erfgenaam kunnen worden aangemerkt.

De notaris moet namelijk in de verklaring erfrecht opnemen wie de erfgenamen zijn van de overledene en welke van de erfgenamen eventueel gemachtigd is om de nalatenschap van de overledene af te handelen. Als er veel erfgenamen zijn, dan kan het enige tijd in beslag nemen voordat er een verklaring erfrecht kan worden afgegeven.

Verklaring erfrecht aanvragen

De notaris zal een aantal zaken in de verklaring erfrecht opnemen. In elk geval wordt er duidelijk in opgenomen of er een testament aanwezig is, maar ook wie de erfgenamen van de overledene zijn en niet helemaal onbelangrijk op welk deel van de erfenis ieder van de afzonderlijke erfgenamen recht kan doen gelden.

Voor het aanvragen van een verklaring erfrecht bij de notaris moeten er een aantal zaken worden getoond zoals een afschrift van de overlijdensakte, een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager, een overzicht met daarin de namen adressen van de erfgenamen van de overledene en als er sprake is geweest van een huwelijk van de overledene een trouwboekje en indien van toepassing een akte van de huwelijkse voorwaarden. Het aanvragen van een verklaring erfrecht kost geld, maar de tarieven kunnen per notaris verschillen.

Noodzaak verklaring erfrecht

Een verklaring erfrecht kan noodzakelijk zijn als bijvoorbeeld de bankrekening van de overledene geblokkeerd is. Om toegang te krijgen tot de bankrekening zal er in de meeste gevallen gevraagd worden om een verklaring erfrecht. Dit is overigens niet het geval als er sprake is van een zogenaamde en/of bankrekening.

Ook andere instanties vragen steeds vaker om een verklaring van erfrecht als er zaken van de overledene moeten worden afgehandeld. Als er meerdere erfgenamen van de overledene zijn, dan is het mogelijk om een erfgenaam een volmacht te geven om alle praktische zaken rondom de overleden persoon te kunnen afhandelen. De volmachthouder kan dan bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht aanvrage

Verklaring erfrecht
4.9 7 stem[men]