Executeur testamentair

Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht wordt in plaats van de benaming executeur testamentair de verkorte benaming executeur gebruikt. Een executeur testamentair kan namelijk alleen in een testament worden benoemd, die opgesteld is door de notaris.

Tot voor de invoering van het nieuwe erfrecht was het ook mogelijk om een executeur testamentair te aan te wijzen in een codicil, waarvoor het niet noodzakelijk was om een notaris in te schakelen.

Alle codicillen die voor de invoering van het nieuwe erfrecht zijn opgesteld en waarin een executeur testamentair is benoemd blijven ook nu gewoon geldig.

Executeur testamentair: rechten en plichten

De rechten en plichten van de executeur zijn opgenomen in het testament. De executeur heeft het recht om alle eigendommen van de overledene onder zijn hoede te nemen en wordt dan ook belast met het beheer van deze bezittingen.

Het is de plicht van de executeur om alle zaken omtrent de afwikkeling van de erfenis zo goed mogelijk uit te voeren. Om de verdeling van de nalatenschap te kunnen regelen zullen de erfgenamen hun medewerking moeten verlenen aan de executeur.

De executeur testamentair heeft de plicht om na het afhandelen van de erfenis verantwoording af te leggen aan de erfgenamen.

Executeur en de erfgenamen

Als er een executeur testamentair is benoemd, dan kan dit gevolgen hebben op het gebied van samenwerking met de erfgenamen. De samenwerking tussen de executeur en de erfgenamen verloopt namelijk niet altijd even soepel en de erfgenamen zullen de handelingen van de executeur vaak nauwlettend in de gaten houden.

Erfgenamen hebben ook niet altijd even veel kennis over de afwikkeling van de nalatenschap en kunnen het dan ook vreemd vinden dat het zolang duurt voordat ze bijvoorbeeld geld uit de erfenis kunnen ontvangen.

Dit kan leiden tot wantrouwen richting de executeur. Als de executeur zelf ook tot de erfgenamen behoort, kan dit een extra emotionele belasting teweeg brengen bij de erfgenamen, want zij zijn immers gepasseerd bij het benoem van een executeur.

Aan de andere kant kan een executeur testamentair, die niet tot de kring van familieleden en erfgenamen wordt gerekend ook op wantrouwen rekenen, want de executeur komt namelijk veel te weten over de privézaken van de familie.

Executeur en mediation

Een executeur wil de erfenis natuurlijk zo goed mogelijk afhandelen en niet wantrouwend op de voet gevolgd worden bij alle handelingen. Het is dan ook van belang dat de executeur de erfgenamen regelmatig op de hoogte houdt van de voortgang van de zaken. Dat zal de verstandhouding zeker ten goede komen.

Als er toch problemen dreigen te ontstaan, dan is mediation wellicht een goede mogelijkheid om de erfgenamen en de executeur op één lijn te krijgen. De executeur en ook de erfgenamen moeten daar dan beiden wel voor open staan.

Klik hier om de speciale brochure te openen

Executeur testamentair
3.3 35 stem[men]