Wat is een tweetrapstestament?

Een tweetrapstestament wordt veelal opgemaakt om te besparen op de erfbelasting. Het tweetrapstestament is ook wel bekend als het radartestament. Op deze pagina wordt niet alleen in gegaan op de vraag wat is een tweetrapstestament, maar ook wat een turbo-tweetrapstestament is.

Wat is een tweetrapstestament?
In een “normale” situatie gaat bij het overlijden van een ouder het vermogen naar de achtergebleven ouder en naar de de kinderen. Op grond van het nieuwe erfrecht van 2003 krijgen de kinderen niet meteen hun kindsdeel uitgekeerd, maar hebben zij een vordering op de langstlevende ouder. Ondanks het feit dat de kinderen nog niet uitgekeerd krijgen, moet er al wel de erfbelasting betaald worden aan de belastingdienst.

Een tweetrapstestament zorgt er voor dat deze eerste verrekening met de belastingdienst niet van toepassing is, omdat in eerste instantie de gehele nalatenschap wordt nagelaten aan de langstlevende ouder. De heffing van de erfbelasting bij de kinderen komt op dat moment te vervallen. Uiteraard dient er wel de volledige erfbelasting betaald te worden bij het overlijden van de langstlevende ouder. Echter in de jaren tot overlijden kan de langslevende wel reeds belastingvrije schenkingen door aan de kinderen.

In een dergelijk testament wordt de positie van de langstlevende verbeterd ten opzichte van de Fiscus. Normaal gesproken moet na het overlijden van één van een echtpaar de nalatenschap verdeeld worden over de achtergebleven partner en de kinderen. De nalatenschap blijft bij de langstlevende partner, maar de kinderen krijgen wel al een erfdeel toebedeeld. Over dit bedrag moet wel al worden afgerekend met de Belastingdienst, ook al krijgen de kinderen nog niets uitgekeerd.

Er is echter wel een nadeel bij een tweetrapstestament en deze bestaat uit het ontbreken van de zogenaamde oprenting op erfdeling van de kinderen. Normaal hebben de kinderen een vordering op de langstlevende ouder, waarbij een rente kan worden afgesproken over de vordering van de kinderen. Deze rente hoeft niet meteen betaalt te worden. Hoe hoger deze totale renteschuld wordt hoe kleiner de nalatenschap wordt van de langstlevende ouder. Er hoeft in de toekomst dus minder erfbelasting betaalt te worden. Bij een regulier tweetrapstestament er geen vordering van de kinderen op de langstlevende ouder dus er is ook geen sprake van oprenting.

Wat is een Turbo-tweetrapstestament?
Bij een turbotweetrapstestament wordt het tweetrapstestament extra aangepast, waardoor het alle voordelen behoudt van een regulier tweetrapstestament, maar waar het vermelde nadeel van gemis aan renteverrekening niet aanwezig is.

Het opstellen van een tweetrapstestament of een turbo tweetrapstestament is een complexe materie, die enkel met een ervaren en deskundige notaris dient te worden opgesteld.

De tarieven die een notaris hiervoor in rekening mag brengen zijn vrij en het is verstandig om van te voren een of meerdere offertes op te vragen. Klik hier voor de kosten van de notaris.

Wat is een tweetrapstestament?
4.4 18 stem[men]