Wat is een testament?

Een testament is een akte welke is opgemaakt door een notaris en waarin staat beschreven wie erfgenamen zijn en hoe de nalatenschap moet worden afgewikkeld. In een testament kan een executeur aangewezen worden, maar ook wie er bijvoorbeeld niet erft.

Wat is een testament?
3.5 2 stem[men]