Kan ik mijn echtgenoot onterven?

Het is mogelijk om uw echtgenoot te onterven. Geregeld krijgt de notaris de vragen: kan ik mijn vrouw onterven of kan ik mijn man onterven. De wet schrijft echter wel voor dat de langstlevende na het overlijden de bevoegdheid heeft de door hem bewoonde woning te te blijven bewonen/gebruiken. Na de periode van 6 maanden komt dit recht te vervallen.

Onterven echtgenoot via testament

Het onterven van een echtgenoot kan enkel geschieden door het opmaken van een notarieel testament. Behoudens het onterven van een echtgenoot is het ook mogelijk om een kind of kinderen te onterven via een testament. Echter kinderen hebben weer andere rechten waar u alsnog rekening mee moet houden.

Kan ik mijn echtgenoot onterven?
2.6 17 stem[men]