Berichten

Wat is het verschil tussen erfbelasting en successierechten?

In het verleden spraken we over successierechten, maar tegenwoordig is deze term vervangen door de term erfbelasting. Sinds 2010 wordt de term successierechten door de belastingdienst niet meer gehanteerd. Lees meer

Wat is het verschil tussen erfbelasting en successierechten?
4.4 5 stem[men]
vrijstelling erfbelasting echtgenoot 2014

Vrijstelling erfbelasting echtgenoot 2014

In Nederland moet belasting betaald te worden over hetgeen men erft. Echter de wet heeft wel voorzien in vrijstellingen op de erfbelasting. Hoe hoog is in 2014 de vrijstelling erfbelasting echtgenoot?  Lees meer

Vrijstelling erfbelasting echtgenoot 2014
4.6 7 stem[men]

Afwikkeling nalatenschap?

De afwikkeling van de nalatenschap is grotendeels afhankelijk van de vraag of er een testament is opgemaakt en zo ja welke vorm. Er zijn verschillende vormen van testament, elk met hun eigen specifieke afhandeling. In dit artikel Lees meer

Afwikkeling nalatenschap?
4.6 7 stem[men]

Welke soorten testamenten bestaan er?

Welke soorten testamenten zijn er? Op deze pagina vindt u de meest voorkomende soorten testamenten, waaronder het langslevende testament met ouderlijke boedeldeling, het vruchtgebruiktestement, het Lees meer

Welke soorten testamenten bestaan er?
4.4 8 stem[men]