Wie erft wat zonder testament?

Als er door de overledende geen testament is opgemaakt, dan geldt automatisch de wettelijke verdeling. De Nederlandse wet kent 4 groepen. Mocht er een nabestaande of nabestaanden zijn in groep 1, dan wordt deze persoon of personen erfgenaam. Lees meer

Wie erft wat zonder testament?
5 3 stem[men]

Wat is aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving?

Het aanvaarden van een erfenis onder het voorrecht van boedelbeschrijving is het zelfde als het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap. De enige reden om een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving te accepteren is om te voorkomen dat u een Lees meer

Wat is aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving?
3 3 stem[men]

Wat is het verschil tussen erfbelasting en successierechten?

In het verleden spraken we over successierechten, maar tegenwoordig is deze term vervangen door de term erfbelasting. Sinds 2010 wordt de term successierechten door de belastingdienst niet meer gehanteerd. Lees meer

Wat is het verschil tussen erfbelasting en successierechten?
4.4 5 stem[men]
vrijstelling erfbelasting echtgenoot 2014

Vrijstelling erfbelasting echtgenoot 2014

In Nederland moet belasting betaald te worden over hetgeen men erft. Echter de wet heeft wel voorzien in vrijstellingen op de erfbelasting. Hoe hoog is in 2014 de vrijstelling erfbelasting echtgenoot?  Lees meer

Vrijstelling erfbelasting echtgenoot 2014
4.6 7 stem[men]

Wanneer verklaring van erfrecht inschrijven kadaster?

Er is nog wel eens wat onduidelijkheid over wanneer je een verklaring van erfrecht gaat inschrijven bij het kadaster. Inschrijven van een verklaring van erfrecht bij het kadaster gebeurt als de erfgenamen graag willen dat het huis op een andere naam komt te staan. Lees meer

Wanneer verklaring van erfrecht inschrijven kadaster?
4.1 7 stem[men]

Wanneer is er geen verklaring van erfrecht nodig?

Er zijn enkele situaties waarbij er geen verklaring van erfrecht nodig is. In alle andere situaties zult u wel een verklaring van erfrecht nodig hebben. In het verleden werd de verklaring van erfrecht vooral gevraagd door banken en verzekeringsmaatschappijen. Lees meer

Wanneer is er geen verklaring van erfrecht nodig?
4.8 4 stem[men]

Afwikkeling nalatenschap?

De afwikkeling van de nalatenschap is grotendeels afhankelijk van de vraag of er een testament is opgemaakt en zo ja welke vorm. Er zijn verschillende vormen van testament, elk met hun eigen specifieke afhandeling. In dit artikel Lees meer

Afwikkeling nalatenschap?
4.6 7 stem[men]

Wanneer wordt een testament geopend?

Het openen van een testament door de notaris gebeurt niet zoals in de films met veel drama en getuigen. In praktijk zijn er veelal twee scenario’s: een kopie van het testament wordt per post aan de belanghebbenden gezonden of Lees meer

Wanneer wordt een testament geopend?
3.6 19 stem[men]

Hoe weet je of er een testament is?

Als er een testament aanwezig is dan is dit vastgelegd in het Centraal Testamentenregister (CTR) in Den Haag. Het CTR bewaart zelf geen testamenten, maar legt enkel vast of iemand een testament heeft en welke notaris dit Lees meer

Hoe weet je of er een testament is?
3.5 11 stem[men]

Wanneer wordt een testament bekend gemaakt?

Als iemand komt te overlijden is de familie uiteraard benieuwd naar de verdere gang van zaken in verband met de erfenis. Men wil graag weten of er een testament is, of zij in het testament genoemd worden en wanneer het Lees meer

Wanneer wordt een testament bekend gemaakt?
3.5 31 stem[men]