Kan ik als erfgenaam een erfenis ook weigeren?

Als erfgenaam heeft u de keus de nalatenschap te aanvaarden of te weigeren. Als erfgenaam bent u aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Daarom heeft iedere erfgenaam het recht de nalatenschap te weigeren. Wanneer u eenmaal de nalatenschap heeft geaccepteerd, kunt u deze daarna niet meer weigeren.

Aanvaarden van nalatenschap

Als u een nalatenschap aanvaardt, moet u ook de schulden van de nalatenschap betalen. Zelfs als die schulden bij elkaar meer bedragen dan de bezittingen.

U kunt een nalatenschap beneficiair aanvaarden. Dit heet ook wel het aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Dat betekent dat u de nalatenschap alleen accepteert voor zover die positief is. Als er schulden zijn dan bent u als erfgenaam hiervoor niet aansprakelijk. De schulden worden alleen betaald als er in de erfenis baten zijn. Als er niet voldoende bezittingen zijn om de schulden te betalen, hoeft u het tekort niet zelf bij te betalen. Maar u mag ook niets van de bezittingen hebben tot zeker is dat alle schulden zijn betaald. Een beneficiaire aanvaarding kan een oplossing zijn in een nalatenschap waarvan de omvang niet duidelijk is. Minderjarigen moeten een nalatenschap altijd beneficiair aanvaarden.

Verklaring van aanvaarding of verwerping afleggen

Voor het beneficiair aanvaarden en verwerpen van een nalatenschap moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank in de regio waar de overledene het laatst heeft gewoond. U kunt dit doen met de hulp van een notaris, die voor u een volmacht opstelt en verstuurt naar de griffie van de rechtbank. Ook kunt u zonder tussenkomst van een notaris een dergelijke verklaring afleggen. In dat geval dient u onder overlegging van de akte van overlijden en een kopie van een geldig legitimatiebewijs een volmacht in te vullen en te ondertekenen en aan de griffie van de rechtbank te overhandigen.

Meerdere erfgenamen kunnen middels 1 akte een nalatenschap beneficiair aanvaarden of verwerpen. Bij minderjarigen dient de wettelijke vertegenwoordiger vooraf eerst toestemming te vragen van de kantonrechter voor verwerping van de nalatenschap. De originele beschikking van deze toestemming moet bij de verwerping worden overgelegd.

Kan ik als erfgenaam een erfenis ook weigeren?
4.4 5 stem[men]