Rechten en plichten binnen het huwelijk en geregistreerd partnerschap

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Onder andere een onderhoudsplicht en erfrecht.

Gebruik van elkaars achternaam

Echtgenoten en geregistreerde partners mogen elkaars achternaam gebruiken. Dit mag in combinatie met uw eigen achternaam, maar niet in officiële stukken (bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs). Daarin moet u altijd uw eigen naam vermelden.

Getuigen in rechtszaak

Een echtgenoot kan niet worden verplicht om in een rechtszaak te getuigen tegen de andere echtgenoot. Dit heet het verschoningsrecht. Het verschoningsrecht geldt ook voor familieleden van de ene partner die ‘aangetrouwde’ familie worden van de andere partner.

Verrichten van rechtshandelingen

Echtgenoten hebben voor het aangaan van verplichtingen of het nemen van beslissingen in een aantal gevallen toestemming van elkaar nodig. Bijvoorbeeld bij de verkoop van een gemeenschappelijke woning en het sluiten van een koop op afbetaling.

Onderhoudsplicht

Echtgenoten hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. Zij zijn verplicht om in elkaars levensonderhoud te voorzien.

Vermogen en bezittingen

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit, zijn alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk. Wilt u dit niet, dan moet u bij de notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden laten opstellen.

Erfenis

Gehuwde en geregistreerde partners zijn elkaars wettelijke erfgenaam.

Pensioen

Iedereen met een pensioenregeling bouwt rechten op voor een ouderdomspensioen. In veel pensioenregelingen worden ook rechten voor een nabestaandenpensioen opgebouwd. Het nabestaandenpensioen is een uitkering die de ene echtgenoot kan krijgen als de andere echtgenoot (die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd) overlijdt. Voor informatie kunt u contact opnemen met uw pensioenuitvoerende instantie.

Rechten en plichten binnen het huwelijk en geregistreerd partnerschap