Wat is een stichting?

Een stichting is net als een vereniging een rechtspersoon. Men richt een stichting op met een bepaald doel. Deze doelen kunnen zeer uiteenlopend zijn. 

Een stichting kan enkel opgericht worden door middel van een notariële akte. Een stichting kan opgericht worden door natuurlijke personen (mensen) of door rechtspersonen (bv. besloten vennootschap). Een bijzonder vorm van oprichting is de oprichting vanuit een testament. Iemand kan in zijn testament hebben opgenomen dat er een stichting moeten worden opgericht. Dit laatste kan bijvoorbeeld zijn ten behoeve van het beheer van vermogen na het overlijden. Een stichting heeft verplicht een bestuur en eventueel ook nog een raad van bestuur.

Waaruit bestaat veelal het bestuur van een stichting?

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester

Verplicht voor een stichting is het hebben van statuten.

Wat staat in statuten van een stichting?

  • naam van de stichting
  • ontslag en benoeming van bestuurders
  • vestigingsgemeente
  • bestemming overschotten bij ontbinding van de stichting

Stichting als rechtspersoon

De stichting is een zelfstandig rechtspersoon. Dit houdt in dat zij in staat is overeenkomsten aan te gaan, zonder dat de bestuurders hiervoor aansprakelijk zijn. Hierop gelden twee uitzonderingen, er mag geen sprake van onbehoorlijk bestuur en in de periode dat de stichting nog niet is ingeschreven bij de kamer van koophandel zijn de bestuurder

Wat is een stichting?