Wat is een leveringsakte?

Een leveringsakte wordt ook wel een transportakte genoemd. Enkel via een leveringsakte krijgt u een woning of een appartement op uw naam gesteld. De leveringsakte is een akte, die u tekent bij de notaris. De akte wordt getekend door de verkoper, de koper en de notaris.

Wat staat er in de leveringsakte?

In de leveringsakte staan alle afspraken, die zijn gemaakt tussen koper en verkoper. De bron voor de leveringsakte is de koopovereenkomst, maar ook eventuele voorliggende aktes van eigendom. In praktijk komt het vaak voor dat er eventuele erfdienstbaarheden en/of kettingbedingen op het onroerend goed rusten en welke dienen te worden opgenomen in de akte van levering.

Wat is het verschil tussen akte van levering en het eigendomsbewijs?

Nadat de akte van levering zoals deze akte ook wel eens wordt genoemd is ondertekend door de partijen en de notaris, wordt de akte inschreven bij het kadaster. Een afschrift van een een akte van levering, welke is ingeschreven bij het kadaster wordt een eigendomsbewijs genoemd.

Zijn de kosten van een akte van levering aftrekbaar?

Alle kosten welke betrekking hebben op het aangaan, wijzigen of instandhouden van een geldlening ten behoeve van onroerend goed zijn aftrekbaar. De kosten van de notaris voor het op naam krijgen van onroerend goed vallen niet onder deze omschrijven. De kosten van de leveringsakte zijn dus niet aftrekbaar van de belasting.

Akte van levering kwijt?

Ben u uw akte van levering c.q. eigendomsbewijs kwijt? Geen probleem, een eigendomsbewijs is slechts een afschrift van de notariële leveringsakte, die is ingeschreven bij het kadaster. Tegen betaling van de legekosten kunt u een nieuw afschrift opvragen. De notaris en ook de makelaars hebben een abonnement bij het kadaster, waarmee zij online de aanvraag kunnen indienen.

Wat kosten een akte van levering?

Een akte van levering kan alleen opgemaakt worden door een notaris. De tarieven voor het opmaken van een akte van levering zijn vrij en elke notaris mag zijn eigen tarief bepalen. Het is verstandig om vooraf vrijblijvend bij meerdere notaris een offerte op te vragen.

Wat is een leveringsakte?
5 1 stem[men]