Hoe lang is een testament geldig?

Een testament blijft altijd geldig. Degene die het testament heeft laten opmaken heeft een afschrift van de originele akte. De originele akte blijft bij de notaris, die het testament heeft opgemaakt. 

Centraal Testamentenregister (CTR)

De notaris, die de akte opmaakt, meldt het testament aanbij het Centraal Testamenten Register. Doordat uw testament is aangemeld bij het register kan achterhaald worden dat er een testament is en welke notaris dit testament onder zich heeft. Zolang dit testament is aangemeld blijft het originele testament geldig. Bij een wijziging van een testament wordt dit gewijzigde testament aangemeld en neemt deze de plaats in van de vorige akte.

Mocht een notaris besluiten zijn praktijk over te doen aan een andere notaris, dan gaan ook alle akten over. Uw testament blijft geldig, alleen wordt hij bewaard door de opvolgende notaris.

Voorbeeld

Op 7 januari 2003 maakt de heer Jansen een testament op bij notaris de Bruin in Utrecht. De akte wordt door de notaris aangemeld bij het Centraal Testamenten Register. Op 15 maart 2009 past zijn testament aan via notaris de Wit in Zwolle. De notaris in Zwolle meldt dit nieuwe testament aan bij het CTR en de akte uit 2003 komt hierbij te vervallen. Het testament uit 2009 is het dan geldige testament en wordt gewaard bij de notaris in Zwolle. In 2013 neem notaris Zwart de praktijk over van Notaris de Wit in Zwolle. Het testament uit 2009 blijft nog steeds geldig en wordt gewaard door notaris Zwart in Zwolle.

Hoe lang is een testament geldig?
3.9 8 stem[men]