Hoe weet je of iemand een testament heeft?

Als iemand is komen te overlijden, dan is een van de eerste vragen die gesteld wordt of er ook een testament is opgemaakt door deze persoon. Er dient dus eerst vastgesteld te worden of er een testament is geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister.

Elke notaris en kandidaatnotaris, die voor een erflater een testament opmaakt dient deze akte te registreren bij het CTR in Den Haag. Als iemand is komen te overlijden dan kan bij het Centraal Testamentenregister een aanvraag worden gedaan om na te zien of er een testament is opgemaakt.

Lees hier hoe een aanvraag bij het CTR in zijn werk gaat

Hoe weet je of iemand een testament heeft?
4.3 8 stem[men]