Hoe een testament opvragen?

Een testament opvragen kan in Nederland via het Centraal Testamenten Register (CTR) in Den Haag. Niet iedereen is gerechtigd om een willekeurig testament op te vragen, vandaar dat de procedure zorgvuldig is vastgelegd.

Wat doet het Centraal Testamentenregister?

Het CTR is een grote database waarin de notarissen vastleggen wie een testament heeft opgemaakt, waar hij/zij dit gedaan heeft en bij welke notaris. Het testament zelf wordt niet vastgelegd in de database, maar wordt bewaard bij de notaris die het testament heeft opgemaakt. Het doel van het CTR is om antwoord te geven op de vraag of iemand die is komen te overlijden wel of geen testament heeft opgemaakt en zo ja waar dit testament zich bevindt.

Wie heeft inzage in het Centraal Testamenten Register?

Namens erfnamen kan iedere notaris of kandidaatnotaris inzicht hebben in de database. Maar ook particulieren kunnen de database raadplegen. Echter dit dient te geschieden middels een schriftelijke aanvraag. Op dit moment zijn hieraan geen kosten verbonden. Ook hierbij geldt dat een particulier enkel het antwoord kan krijgen of er een testament is opgemaakt en welke notaris in het bezit is van het origineel.

Wat heeft u nodig om het Centraal Testamentenregister te raadplegen?

Alleen schriftelijke aanvragen ten aanzien van een overleden persoon worden in behandeling genomen. Bij elke aanvraag dient u dus een uittreksel uit het overlijdensregister toe te voegen. De gemeente waar de persoon is overleden kan zorg dragen voor dit uittreksel. Alleen naaste familieleden kunnen dit uittreksel opvragen tegen betaling van de legekosten. De legekosten kunnen verschillen per gemeente. In praktijk zal ook vaak de uitvaartonderneming deze taak op zich nemen en namens u het uittreksel uit het overlijdensregister vragen.

Aanvragen voor een verklaring van het CTR worden alleen schriftelijk behandeld. U kunt alleen een aanvraag indienen ten aanzien van een overleden persoon. U moet daarom altijd een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister meesturen.

Kosten opvragen testament

Wat zijn bij het opvragen van een testament de kosten. Als u volgens bovenstaande procedure een aanvraag doet dan zijn hier geen kosten aan verbonden. Het Centraal Testamenten Register geeft u dan door of er een testament aanwezig is en welke notaris dit testament onder zich houdt.

Als er sprake is van een testament dan hebben de erfgenamen voor de afhandeling van de erfenis een verklaring van erfrecht nodig. Een verklaring van erfrecht kan door iedere notaris in Nederland worden opgemaakt. Verstandig is om vooraf wel een kostenopgave (offerte) op te vragen. Klik hier om te zien wat de kosten zijn.
 


 
Wat is het adres van het Centraal Testamentenregister

Centraal Testamentenregister (CTR)
Postbus 19398
2500 CJ DEN HAAG

In praktijk krijgt u binnen 1 week schriftelijke reactie van het CTR of er een testament bestaat en bij welke notaris dit testament zich bevindt.

 

Hoe een testament opvragen?
3.8 16 stem[men]