Artikelen door Mees ter Varia

Wat is voogdij?

Voogdij kan het beste omschreven worden als het gezag dat door anderen dan de ouders wordt uitgeoefend. Veelal ontstaat deze situatie bij het overlijden van ouders met minderjarige kinderen. De belangrijkste taak van een voogd is toe te zien dan het kind of kinderen op de meest geschikte wijze worden verzorgd en opgevoed. Wat is […]

Wat is voogdij?

5 1 stem[men]

Wat is een voogd?

Een voogd is degene de taken van ouders kan overnemen na het overlijden. Een voogd kan benoemd worden via een testament, maar het is geen verplichting om de benoeming als voogd te aanvaarden. Wat is een voogd?

Wat is een voogd?

Hoe lang is een testament geldig?

Een testament blijft altijd geldig. Degene die het testament heeft laten opmaken heeft een afschrift van de originele akte. De originele akte blijft bij de notaris, die het testament heeft opgemaakt.  Hoe lang is een testament geldig?3.9 8 stem[men]

Hoe lang is een testament geldig?

3.9 8 stem[men]