Wat is het verschil tussen voogdij en gezag?

Het verschil tussen gezag en voogdij is velen niet direct duidelijk. In de praktijk worden ze ook vaak als synoniem gebruikt. Maar wat is nu het verschil tussen voogdij en gezag?

Gezag en voogdij bij minderjarige kinderen

Elke kind dat nog niet de leeftijd van 18 heeft bereikt is nog minderjarig. De wet is er vanuit gegaan dat jongeren onder de 18 jaar iemand anders nodigt heeft om voor hem of haar te zorgen. De ouders hebben het gezag over hun kinderen en zijn zo in staat belangrijke beslissingen voor hun kinderen te nemen.

Van gezag naar voogdij

Echter zodra er een situatie ontstaat waarbij de ouders niet meer in staat zijn dit gezag uit te voeren, dan moet iemand anders hun plaatst in nemen. In deze situatie spreken we van voogdij. Degene die bij voogdij het gezag uitvoert noemen we een voogd.

Het aanstellen van een voogd of voogden kan geschieden via een rechterlijke uitspraak. De rechter zal hierbij altijd uitgaan vanuit het belang van het kind.

Waarom voogdij

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom ouders niet meer in staat zijn het ouderlijk gezag over een kind of kinderen uit te oefenen. Dit kan liggen aan leefomstandigheden, geestelijke gesteldheid maar ook vanuit de situatie, waarbij de ouders plots zijn komen te overlijden.

Als de ouders van een minderjarig kind komen te overlijden dan zal er op zoek worden gegaan naar een voogd. Ouders, die hier van te voren al over hebben nagedacht hebben veelal een testament opgemaakt met een voogdij clausule. In deze clausule geven zij de aan wie zij graag als voogd of voogden benoemd willen zien.

Voogdij clausule in een testament

Voor degene die als voogd is opgenomen in het testament is het echter geen verplichting om dit te aanvaarden. De rechter zal, zeker als het in het belang is van het kind, een voogdij benoeming middels een testament honoreren. Zodra de voogdij is uitgesproken krijgt de voogd het gezag over het kind of kinderen.

Wat is het verschil tussen voogdij en gezag?
4.8 5 stem[men]