Wat is het verschil tussen een schenking en een gift?

Verschil schenking en gift

Het verschil tussen een schenking en een gift is niet eenvoudig uit te leggen. Het komt erop neer dat de term gift ruimer is dan de term schenking.

Definitie schenking

Een schenking is een overeenkomst, om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van zijn eigen vermogen die andere partij verrijkt.

Definitie gift

Een gift is iedere handeling die er toe strekt dat degene die de handeling verricht, een ander ten koste van eigen vermogen verrijkt.

Op het eerste oog zit er nagenoeg geen verschil tussen beide definities. Echter bij de schenking gaat het over een overeenkomst en bij een gift over iedere handeling.

Wat is het verschil tussen een schenking en een gift?
3 53 stem[men]