Wat is een SBBI?

SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling. Om hier voor deze titel in aanmerking te komen moet een SBBI niet alleen het belang van haar leden behartigen, maar ook een maatschappelijke functie hebben. Om aan dit laatste te voldoen zal een SBBI activiteiten moeten uitoefenen waaraan een maatschappelijke waarden kan worden toe beschreven.

Wanneer heeft een instelling een maatschappelijke waarde:

 • de individuele ontplooiing van uw leden
 • de samenhang van de samenleving
 • een gezondere samenleving

Voorbeelden van SBBI’s?

 • operakoor
 • harmonievereniging
 • jeugdgroep
 • buurtvereniging
 • lokaal gebonden hobbyclub
 • vakantiekampen voor kinderen
 • jeugdvakantieweek programma’s
 • speeltuin
 • plaatselijk kinderboerderij
 • personeelsvereniging
 • ouderenvereniging
 • een plaatselijke padvindersgroep
 • toneelvereniging voor amateurs
 • sportorganisatie

Voordelen SBBI?

Een SBBI is vrijgesteld van schenkbelasting
Een SBBI is vrijgesteld van erfbelasting
Een SBBI heeft vrijstelling voor btw wat betreft haar fondswervende activiteiten.

Wat is een SBBI?