Artikelen door Han Milder

Stiefkind in testament?

Volgens het versterfrecht erft een een stiefkind niet zoals een eigen kind dit wel doet. Om een stiefkind te laten erven dient u het stiefkind op te nemen in een testament. Een stiefkind krijgt dan dezelfde rechten als een eigen Stiefkind in testament?4.4 11 stem[men]

Stiefkind in testament?

4.4 11 stem[men]

Wanneer wordt een testament bekend gemaakt?

Als iemand komt te overlijden is de familie uiteraard benieuwd naar de verdere gang van zaken in verband met de erfenis. Men wil graag weten of er een testament is, of zij in het testament genoemd worden en wanneer het Wanneer wordt een testament bekend gemaakt?3.5 31 stem[men]

Wanneer wordt een testament bekend gemaakt?

3.5 31 stem[men]

Wat is een stichting?

Een stichting is net als een vereniging een rechtspersoon. Men richt een stichting op met een bepaald doel. Deze doelen kunnen zeer uiteenlopend zijn.  Wat is een stichting?

Wat is een stichting?

Wat is een leveringsakte?

Een leveringsakte wordt ook wel een transportakte genoemd. Enkel via een leveringsakte krijgt u een woning of een appartement op uw naam gesteld. De leveringsakte is een akte, die u tekent bij de notaris. De akte wordt Wat is een leveringsakte?5 1 stem[men]

Wat is een leveringsakte?

5 1 stem[men]

Hoe een testament opvragen?

Een testament opvragen kan in Nederland via het Centraal Testamenten Register (CTR) in Den Haag. Niet iedereen is gerechtigd om een willekeurig testament op te vragen, vandaar dat de procedure Hoe een testament opvragen?3.8 16 stem[men]

Hoe een testament opvragen?

3.8 16 stem[men]