Hoe lang duurt een verklaring van erfrecht?

Hoe lang duurt het gemiddeld om een verklaring van erfrecht op te stellen? Uiteraard uitgaande van het feit dat alle gevraagde stukken door notaris door ons zijn aangeleverd. Hoe lang het duurt voordat een verklaring van erfrecht kan worden afgegeven is afhankelijk van het aantal erfgenamen en of de erfgenamen moeilijk te vinden zijn. In…[Lees verder…] …

Wat staat er in een verklaring van erfrecht?

Welke zaken staan er in een verklaring van erfrecht? In de verklaring van erfrecht staat niet alleen wie er is komen te overlijden en op welke datum. Meerdere zaken worden opgenomen in de verklaring van erfrecht, onder andere: – wie zijn de erfgenamen – is er sprake van een testament – is er iemand aangewezen…[Lees verder…] …

De verklaring van erfrecht is deze altijd verplicht?

Ik hoor verschillende verhalen als het gaat om het wel of niet verplicht overleggen van een verklaring van erfrecht. Is deze wel of niet verplicht? Nee, een verklaring van erfrecht is niet altijd verplicht. In veel gevallen is het beter om deze wel te hebben, bijvoorbeeld als er meerdere erfgenamen zijn en zij willen iemand…[Lees verder…] …

Wat is een uitsluitingsclausule in een testament?

Nu we overwegen om een testament op te laten stellen, krijgen we van veel mensen gevraagd en ongevraagd advies. Soms gaan deze adviezen over het opnemen van een uitsluitingsclausule. Wat houdt deze clausule in? Via een uitsluitingsclausule wordt voorkomen dat een erfenis bij de echtgenoot of echtgenote terecht komt. De erfenis komt dus niet in…[Lees verder…] …

Ben je verplicht om het voogdijschap te aanvaarden?

Als iemand mij of mijn vrouw aanwijst als voogd in zijn of haar testament zijn wij dan ook verplicht deze rol op ons te nemen? Nee, niemand kan verplicht worden om voogd te worden van andermans kinderen. Het aanwijzen van een voogd in een testament heeft als voordeel dat de rechter veelal dit verzoek opvolgt,…[Lees verder…] …

Heeft kleinkind recht op een legitieme portie?

Kleinkinderen hebben normaal gesproken geen recht op een legitieme portie (kindsdeel). Maar er zijn uitzonderingssituaties, waarbij kleinkinderen toch recht hebben op een legitieme portie. Kleinkinderen plaatsvervullende erfgenamen worden als het kind (in deze de ouder) reeds is overleden of dat er sprake is van zogenaamde onwaardigheid van het kind. In de situatie waarbij de ouder…[Lees verder…] …

Wanneer legitieme portie uitbetalen?

Wanneer wordt een legitiemen portie (mijn kindsdeel) uitbetaald na het overlijden van mijn vader? Vader is recent overleden en er is geen contact met de verdere familie.¬†Wanneer moet ik in actie komen om mijn kindsdeel op de te eisen en wanneer wordt dit uitbetaald?¬† U dient binnen 5 jaar na overlijden van uw vader in…[Lees verder…] …

Kosten verklaring van erfrecht aftrekbaar?

Ik dien als executeur aangifte te doen van de de erfbelasting. Zijn de kosten van de verklaring van erfrecht aftrekbaar? De notariskosten voor de verklaring van erfrecht zijn niet aftrekbaar bij de aangifte van de erfbelasting. Alle kosten die te maken hebben met de uitvaart zijn dat wel. Hierbij maakt het niet uit of de…[Lees verder…] …

Aftrekbaar verklaring van erfrecht

Ik moet aangifte doen voor de erfbelasting (wat ik vroeger successierechten noemde) en wil weten of het zit met in hoeverre kosten van de verklaring van erfrecht in mindering mogen worden gebracht op de erfbelasting. De kosten van deze erfrechtverklaring zijn in ons geval minder dan 300 euro De belastingdienst staat toe dat u bij…[Lees verder…] …

Hoe kom ik aan een verklaring van erfrecht?

De pensioenverzekering vraag om een verklaring van erfrecht, maar hoe kom ik aan een verklaring van erfrecht? Moet ik hier voor langs bij een notaris of kan het ook allemaal online of schriftelijk afgehandeld worden? Een notaris is de enige persoon die een verklaring van erfrecht voor u kan opmaken. Hiervoor kunt u een afspraak…[Lees verder…] …