Wat is een uitsluitingsclausule in een testament?

Nu we overwegen om een testament op te laten stellen, krijgen we van veel mensen gevraagd en ongevraagd advies. Soms gaan deze adviezen over het opnemen van een uitsluitingsclausule. Wat houdt deze clausule in?

Via een uitsluitingsclausule wordt voorkomen dat een erfenis bij de echtgenoot of echtgenote terecht komt. De erfenis komt dus niet in de gemeenschappelijk boedel terecht. Mocht er later sprake zijn van een scheiding, dan wordt de erfenis buiten de verdeling gehouden.

Wat is een uitsluitingsclausule in een testament?

 

  Klik hier voor meer informatie 

 

2.4 27 stem[men]