De verklaring van erfrecht is deze altijd verplicht?

Ik hoor verschillende verhalen als het gaat om het wel of niet verplicht overleggen van een verklaring van erfrecht. Is deze wel of niet verplicht?

Nee, een verklaring van erfrecht is niet altijd verplicht. In veel gevallen is het beter om deze wel te hebben, bijvoorbeeld als er meerdere erfgenamen zijn en zij willen iemand een volmacht geven om bepaalde zaken voor de afwikkeling van de nalatenschap te regelen. Sinds 2012 zijn er ook situaties waarbij de bank niet standaard meer vraagt om een verklaring van erfrecht. O.a. als het vermogen minder is dan 100.000 euro, er geen testament is en er nog sprake is van een langstlevende erfgenaam.

De verklaring van erfrecht is deze altijd verplicht?
4.8 5 stem[men]

 

  Klik hier voor meer informatie 

 

2.4 27 stem[men]