Heeft kleinkind recht op een legitieme portie?

Kleinkinderen hebben normaal gesproken geen recht op een legitieme portie (kindsdeel). Maar er zijn uitzonderingssituaties, waarbij kleinkinderen toch recht hebben op een legitieme portie. Kleinkinderen plaatsvervullende erfgenamen worden als het kind (in deze de ouder) reeds is overleden of dat er sprake is van zogenaamde onwaardigheid van het kind.

In de situatie waarbij de ouder de erfenis heeft verworpen of wanneer hij of zij is onterfd zal er geen sprake zijn van plaatsvervulling en dus ook niet van een legitieme portie.

Heeft kleinkind recht op een legitieme portie?
1 3 stem[men]

 

  Klik hier voor meer informatie 

 

2.4 27 stem[men]