Wat is erfbelasting?

Als u een erfenis ontvangt, dan moet u hier misschien erfbelasting over betalen (voorheen successierecht). Voor de erfbelasting gelden vrijstellingen. De hoogte van de erfbelasting hangt af van uw relatie tot de overledene en de waarde van de erfenis die u ontvangt.

Erfbelasting betalen

U betaalt erfbelasting als de overledene op het moment van overlijden in Nederland woonde of de Nederlandse nationaliteit had en nog geen 10 jaar buiten Nederland woonde.

Vrijstelling van erfbelasting

In sommige gevallen is een gedeelte van de erfenis vrijgesteld van erfbelasting. Hoe hoog dit vrijgestelde bedrag is, hangt af van uw relatie met de overledene. Kinderen krijgen bijvoorbeeld een hogere vrijstelling dan kleinkinderen. De Belastingdienst biedt een volledig overzicht van de vrijgestelde bedragen bij erven.

Over sommige bedragen hoeft u helemaal geen erfbelasting te betalen. Dit geldt onder meer voor:

  • overlijdensuitkeringen (bijvoorbeeld als de erflater een AOW-uitkering of Anw-uitkering ontving);
  • eenmalige uitkering van de werkgever bij overlijden.

De Belastingdienst somt voor u op  wanneer u geen erfbelasting hoeft te betalen.

Hoogte erfbelasting

Hoeveel erfbelasting u moet betalen hangt van veel zaken af, zoals:

  • uw relatie met de overledene;
  • de waarde van de erfenis;
  • de opbouw van de erfenis (onroerend goed, spaargeld etc.).

U kunt zelf uitrekenen hoeveel erfbelasting u moet betalen met de Rekenhulp erfbelasting van de Belastingdienst.

Aangifte erfbelasting doen

Na het overlijden stuurt de Belastingdienst een condoleancebrief en een antwoordkaart naar het adres van de overledene. Degene die de zaken van de overledene afwikkelt, laat de Belastingdienst via de antwoordkaart weten wie de contactpersoon voor de erfbelasting is. Alle post over de erfbelasting gaat vervolgens naar deze contactpersoon. Het aangifteformulier wordt ook naar die persoon gestuurd.

Alle erfgenamen moeten aangifte erfbelasting doen. Zij kunnen 1 persoon aanwijzen die aangifte doet voor alle erfgenamen. De erfgenamen doen aangifte door het aangifteformulier in te vullen, te ondertekenen en op tijd terug te sturen.

Wat is erfbelasting?

 

  Klik hier voor meer informatie 

 

2.4 22 stem[men]